Open grenzen voor kapitalisme

Waarom multinationals de natiestaat willen deconstrueren

Photo by Stephen Weppler | CC BY-NC-ND

“Zijn kapitalisme en communisme niet beide bezig samen te komen in een nieuw feodalisme, geleid en gemanipuleerd door grote, machtige bureaucratieën waarin de individu zijn menselijkheid verliest?” — Erich Fromm

Eeuwenlang hebben nationale overheden, of natiestaten, een bedrijfsmodel nagestreefd dat de productiviteit van hun burgers belastte in ruil voor vaak valse beloftes van gezond ouder worden en sociale zekerheid. Van...

Zweedse hoogmoed

Morele supermacht of jaloerse buur?

Nordic Summer (1900) door Richard Bergh

De Kungsleden, een meer dan 400 kilometer lang hike-traject door Europa’s laatste wildernis, start boven de poolcirkel in het Zweedse dorpje Abisko. Daar kronkelt het traject zuidwaarts door Lapland. Hier lopen rendierkuddes, elanden, lynxen en beren elkaar in de weg. De hike beloont de wandelaar met adembenemende vergezichten, woeste bergdalen en wilde stromen smeltend sneeuwwater die in meren en rivieren uitmonden. Het zijn de aders die de Laplanders en hun rendieren al...

Recht op behoud van identiteit

De islamisering van Europa, een misdaad jegens de menselijkheid?

A Sami man and child in Finnmark, Norway, circa 1900

In een schokkend interview bekende de Duitse minister van financiën Wolfgang Schäuble dat open grenzen de Duitsers van „degeneratie door inteelt” kunnen redden door zich te vermengen met Arabieren en Noord-Afrikanen. Hoe het Duitse denken in zeventig jaar tijd van het ene naar het andere uiterste doorsloeg zal misschien een raadsel blijven, maar niemand in Europa stemde in een...

Dood aan de politieke correctheid

Dit is ons land, wij gaan niet weg

Thor’s Battle Against the Jötnar (1872) by Mårten Eskil Winge

De idee dat blanke heteromannen schuldig zijn aan onderdrukking van vrouwen, het slavernijverleden, kolonialisme, xenofobie, islamofobie, oorlog of zelfs de dreiging van een nieuwe Holocaust berust op niets anders dan racistische afgunst jegens diezelfde groep. Pas wanneer we beseffen dat onze aanklagers ons willen breken, kunnen we ophouden voor ze te buigen. Laten we daarom een offensief beginnen tegen deze klasse zeikerds. Want als we dat niet doen, dan stort onze beschaving in...

Erasmus' oorlog tegen de Turken

Wat u niet mag weten

Schilderij van Hans Holbein

Om een volk tot slaaf te maken, moet men eerst de herinnering aan de eigen geschiedenis uitwissen. Zo slaagden de Europese kolonialen erin om hele Afrikaanse volkeren tot het christendom te bekeren. De onderworpenen verloren daarbij niet alleen hun oudere natuurgeloof, maar vergaten in veel gevallen zelfs hun moedertaal. Nu nog spreken honderden miljoenen Afrikanen bijvoorbeeld Frans, Engels, Nederlands, een eigen mengsel of een afgeleide van een Europese taal. Als gevolg...

Het verstommende lied van het Westen

An illustration by Frederick Remington for the poem, 1889.

“Oh, mijn Hiawatha! Al je gebeden zijn gehoord in de hemel, Want jij bidt niet als de anderen; Niet voor bekwaamheid bij het jagen, Niet voor ambacht bij het vissen, Niet voor triomf in de strijd, Noch befaamdheid onder krijgers, Maar ten voordeel van de mensen, Ten verdienste van de naties.”

Deze zinnen komen uit het epische gedicht Het lied van Hiawatha door Henry Wadsworth Longfellow, geschreven in 1855. Datzelfde jaar, in een...

Vier de Europese Lente

Het wordt tijd om te kiezen waar we voor staan

Eugène Delacroix - La liberté guidant le peuple

Als tienerjongen wilde ik PvdA stemmen, maar ik werd een LPF’er van het eerste uur. Sinds het onfortuinlijke einde van de LPF stem ik PVV. De grenzeloze migratiegolven die al meer dan een halve eeuw stukslaan op Europa, alsmede de ongevraagde veranderingen die ze teweeg brengen, stijgen echter boven alle partijen uit. Toch wil een bepaald kamp ons laten geloven dat we ondanks alle problemen ons geen...

Kom in verzet!

Waarom ik op 5 mei de Nederlandse vlag ondersteboven draai

Kom in verzet!

Dit jaar op Bevrijdingsdag hang ik de Nederlandse vlag ondersteboven, uit protest tegen de EU die onze vrede in gevaar brengt. De vlag omdraaien is meer dan een statement, maar een daad van verzet. Uit zuiver winstbejag rommelt de EU ons een oorlog met Rusland in, omdat de expansie naar het oosten vruchtbare landbouwgrond, goedkope arbeidskrachten en lucratieve afzetmarkten oplevert. Ook de B.V. Nederland...