Abraham Lincoln bevrijdde de slaven om ze te deporteren

Abraham „Abe” Lincoln staat bekend als de man die de slavernij in Amerika afschafte en de slaven bevrijdde. Zijn legende leeft voort als een Bijbelse figuur, een goed heiligman. Maar wie deze door Hollywood gedragen Lincoln-propaganda gelooft, is misleid. Het klopt dat Lincoln de slaven bevrijdde, maar hij deed dat niet omdat hij zwarte mensen gelijkwaardig vond. Hij wilde de slavernij afschaffen, zodat hij de zwarten, eenmaal onteigend van hun meesters, kon deporteren.

Zijn eigen woorden bewijzen dit. In een debat op 21 augustus 1858 te Ottawa, Illinois, met Stephen Douglas zei hij:

“I have no purpose to introduce political and social equality between the white and black races. There is a physical difference between the two, which in my judgment, will probably forever forbid their living together upon the footing of perfect equality; and inasmuch as it becomes a necessity that there must be a difference, I, as well as Judge Douglas, am in favor of the race to which I belong having the superior position. I have never said anything to the contrary.”

Lincoln ontkende dat zwarten en blanken fysiek gelijkwaardig zouden zijn, met als gevolg dat ze volgens hem ook niet op gelijke voet zouden kunnen samenleven. In hetzelfde debat herhaalde hij woorden van deze strekking:

“Perfect social and political equality with the Negro is but a specious and fantastic arrangement of words, by which a man can prove a horse chestnut to be a chestnut horse.”

Ook eerder, op 6 juli 1952 in een grafrede voor Henry Clay, kondigde Lincoln aan de zwarten te willen deporteren, bijvoorbeeld naar Haïti, Centraal-Amerika of Afrika:

“There is a moral fitness in the idea of returning to Africa her children.”

Sterker nog, ‘Honest’ Abe zag deportatie als “de ultieme bevrijding van het zwarte ras”. Lincoln heeft dan wel de slavernij afgeschaft, maar niet om de reden die sommige Amerikaanse films en schoolboeken mensen willen laten geloven. Lincoln had een afkeer van zwarten, net als de meeste Amerikanen uit zijn tijd. Voor hem was de enige oplossing deportatie terug naar Afrika:

“I have no purpose to introduce political and social equality between the white and black races.”

Wie de literatuur erop naleest, ontdekt dat economische motieven de grootste rol speelden in het afschaffen van de slavernij. Als slavernij geld had opgeleverd, wat het door te hoge ‘onderhoudskosten’ niet deed, dan zou Abe Lincoln zeker voorstander ervan zijn geweest.

Niet alleen Lincolns nalatenschap werd achteraf schoongepoetst. In de Amerikaanse grondwet zou de passage dat alle mensen gelijk geschapen zijn moeten betekenen dat blanken en zwarten gelijk zijn. Maar de schrijver van deze passage, Thomas Jefferson, bezat op het moment van schrijven liefst 130 zwarte slaven. Met het woord ‘mensen’ bedoelde Jefferson dus geen zwarten.

Voorstanders van gelijkheid zullen derhalve de Amerikaanse grondwet moeten herschrijven.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s