Ché Guevara verdiende zijn dood

Vertaling van een bericht op http://www.liberator.dk, de anti-Marxistische onderzoeksgroep AKFAK. De revolutionaire legende Che Guevara is een ikoon geworden – in het bijzonder voor jongeren uit de linker politieke vleugel.

Maar waarom is juist hij boven alle anderen een legende geworden en waarom niet een van de andere revolutionairen? Waarom zie je geen T-shirts met silhouetten van Mao, Pol Pot of Lenin? Che Guevara was de belichaming van opstand. Hij representeert de strijd tegen het systeem—iets wat voor de jeugd altijd al aantrekkelijk is geweest. Opstand en revolutie zijn bijna de twee dingen die voor het leven van een tiener het belangrijkst zijn.

Ongeacht hoe nobel het is om te vechten tegen Amerikaans imperialisme, hoe nobel de strijd voor vrijheid en tegen het Batista-regime ook klinkt, het ontkracht desondanks niet dat Che Guevara als alternatief de totale onderwerping aan het communisme bood—geïnspireerd door Stalin’s en Mao’s verschrikkelijke en mensenhatende samenlevingen. Om een of andere reden is de mythe van Che Guevara’s martelaarschap tot op de dag van vandaag nog springlevend. Volgens de mythe besloot hij Cuba te verlaten omdat de Cubaanse revolutie niet aansloot bij zijn idealen. Dit heeft geleid tot een goed van pas komend excuus voor linksen die tot nog toe niet in staat zijn om één voorbeeld te noemen van een goed functionerende socialistische samenleving. Volgens die mythe zou Cuba (zoniet de hele wereld) namelijk beter af zijn geweest als de Cubaanse leiders maar naar de ideeën van Che Guevara hadden geluisterd.

Maar de werkelijkheid is precies het omgekeerde. Che Guevara werd sterk geïnspireerd door de meeste onderdrukkende regimes in de geschiedenis van de mensheid, Noord-Korea, China en de Sowjet-Unie. De Cubaanse revolutie was simpelweg niet genoeg voor hem—en dat werd zijn dood.

Toen hij genoeg had van de Cubaanse revolutie reisde hij verder – gesteund door zijn Chinese vrienden – om een revolutie te starten in Congo. Het mislukte. Nadien ging hij naar Bolivia waar hij stierf—verraden door dezelfde boeren die hij trachtte te bevrijden. Che Guevara stierf terwijl hij zijn eigen principe verraadde dat een revolutie door mensen gemaakt kan worden—een revolutie die iets slechts vervangt met iets beters.

Men moet erbij stilstaan dat mensen tegenwoordig het protret van Che Guevara bij zich dragen als iets anders dan het eigenlijk was; hij was een sociopaat die geen twee tellen stilstond bij het opofferen van individuen voor zijn strijd voor een samenleving waarin individuen niet als zodanig herkend werden: het individu was ondergeschikt aan de maatschappij, het ideaal.

Er kunnen helemaal geen socialistische vrijheidsstrijders bestaan—enkel onderwerpers als Che Guevara.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s