Steunpilaar van rechts capituleert

Paul Cliteur stopt wegens demonisering

Opinieleider en hoogleraar rechtsfilosofie Paul Cliteur noemt zichzelf een ‘liberale fundamentalist’. Als filosoof loopt hij ver voor de troepen uit en verdedigt in zijn columns, boeken en tv-optredens het belang van een monoculturele samenleving en de superioriteit van de Westerse beschaving (zie daarvoor zijn boek Moderne Papoea’s). Als Buitenhof-columnist durft hij het op te nemen tegen de cultuur van de Islam. Cliteur is een steunpilaar voor beschaafd rechts en heeft meerdere malen succesvol uitgehaald naar het decadente cultuurrelativisme van links.

Maar een beschaafde, succesvolle VVD‘er die zelfs op televisie zijn standpunten mag verkondigen, heeft natuurlijk vijanden. Zoals bijvoorbeeld oud Tweede Kamer fractieleider van de PvdA, Thijs Wöltgens. Deze verweet Cliteur onlangs in dagblad De Limburger dat hij zou oproepen tot een heilige oorlog, een kruistocht. Hij zou het racisme in Nederland aanwakkeren met zijn ultrarechtse standpunten. Cliteur heeft zich de aanhoudende opeenstapeling van dergelijke verdachtmakingen persoonlijk zwaar aangetrokken en capituleerde.

Demonisering

‘Er is een klimaat ontstaan waarin columnisten elkaar niet langer inhoudelijk, maar persoonlijk aanvallen,’ aldus Cliteur. Hij zal voortaan omstreden onderwerpen mijden in het publieke debat en minder in de media optreden. Wellicht om zijn gezin te beschermen, maar zijn tegenstanders zien de capitulatie als bekentenis van Cliteurs ongelijk. Inhoudelijk hebben zij het echter nooit van hem gewonnen.

Een rechtse dissident hoeft niet te rekenen op een gunstig klimaat voor de vrije mening. Zeker niet in een tijd waarin bijvoorbeeld gemeente Den Haag het begrip ‘allochtoon’ in publicaties zal vermijden en vervangen door ‘Hagenaar’ (kijk, zo lossen ze allochtonenproblematiek op!). Linkse oplossingen lijken meer op bestuurlijk gesjoemel met taalkundige definities dan op praktische toepassingen. Wat Paul Cliteur betreft is de demonisering waar Pim Fortuyn letterlijk en figuurlijk het slachtoffer van werd wederom succesvol toegepast door de predikanten van de Linkse Kerk.

Een rechtse VVD’er kán geen gelijk hebben, want hij mág geen gelijk hebben. Wat zou er gebeuren als we de multiculturele samenleving afschaften? Wat als we de superieure (superior is het Latijnse woord voor ‘beste’) Nederlandse normen en waarden aan allochtonen oplegden? Daar mag men eigenlijk niet eens over praten. Paul Cliteur deed dat wel, maar heeft zich als liberale humanist altijd erg genuanceerd uitgelaten. Toch wordt uitgerekend hij afgebrand en gestigmatiseerd als ‘ultrarechtse ophitser’.

Zijn culturen gelijk?

Een theorie van Cliteur houdt in dat mensen gelijkwaardig zijn en culturen niet. Het eerste sluit zelfs het laatste uit: juist omdat mensen gelijkwaardig zijn, kunnen culturen dat niet zijn. Hij zegt in een interview met het multiculturele blad Bijeen: ‘Als mens heb je een aantal rechten. Andere mensen hebben de plicht die te respecteren. Dat betekent dat je kritisch mag zijn over culturen waarin die rechten geschonden worden, en mag stellen dat die slechter presteren dan culturen waarin die rechten niet geschonden worden.’ Als voorbeeld dient de (sub)cultuur van de Nazi’s. Het moge duidelijk zijn dat deze niet gelijk is aan onze huidige liberale democratie.

De AIVD waarschuwde onlangs voor het effect van scherpe uitspraken van opinieleiders. Die uitspraken zouden de oorzaak zijn van de radicalisering van moslims in Nederland. Maar als dergelijke uitspraken over Katholieken gedaan worden, spreken zij dan direct een ‘Fatwah’ uit? Kapen fundamentalistische SGP’ers al een vliegtuig om in Mekka te laten neerstorten?

De discussie over multicultureel Nederland gaat nu eenmaal vaak over de islam omdat het zo relevant is voor onze situatie. De cultuur van migranten uit voormalige rijksgebieden verschilt veel minder met de onze omdat zij gebaseerd is op dezelfde uitgangspunten, namelijk de Grieks-Romeinse en de Joods-christelijke. Maak ook niet de fout te denken dat de islamitische cultuur een bijdrage heeft geleverd aan de Europese beschaving. Wel de Arabische cultuur van vóór de Islam, en die was Joods-christelijk.

Maar Cliteur is nog veel genuanceerder. ‘Noch de bijbel, noch de koran is een vroege versie van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.’ Hij geeft toe dat onze beschaving niet perfect is. Maar wel de beste die er is.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s