Westerse desinteresse: De hoge kostprijs van vrijheid

George Bush zal de verkiezingen in november winnen. Volgen een gezamenlijke poll van de Washington Post en ABC News, staat Bush nu 6% voor op Kerry (resp. 51% tegen 45%). Bush wordt door de Amerikanen gezien als de sterkere leiden (58% tegen 32%) en is favoriet vanwege zijn duidelijke standpunten (59% tegen 28%). Hij heeft zelfs de meest aantrekkelijke persoonlijkheid (51% tegen 32%). En de president die op Labour Day 6 punten voorstaat, zal zeker de verkiezingen winnen.

Met de Amerikaanse verkiezingen aan de horizon laait in het uiterst progressieve Europa laait – hoe kon het ook anders – de discussie hoog op over de leugens van de Bush-regering. De leugens over de oorlog in Irak, de strijd tegen het terrorisme enzovoorts. Links Nederland beschouwt Bush als een hersenloze zombie, een domme idioot die nooit president had mogen worden, een fascist, een dictator. Men prefereert zelfs een leven in Irak met een tiran als Hoessein dan een leven in het nog altijd democratische Amerika. Waar komt al die linkse haat vandaan? En is die haat te rechtvaardigen? Daarvoor ga ik even terug de geschiedenis in.

In eerste instantie bezaten de Amerikanen geen enkele motivatie om de Europeanen van het Duitse nationaalsocialisme te bevrijden. Progressieve historici verklaren de latere bemoeienis van de VS geallieerden, D-day, als een louter strategische zet van rechtse Amerikanen om de dreiging van het ontstaan van een nieuwe supermacht te ontmantelen. Een nieuwe supermacht die kon competeren met de Amerikanen zou natuurlijk erg ongewenst zijn. Daarbij kon zo een enorme nieuwe afzetmarkt voor Amerikaanse producten worden verworven.

Die verklaring zal vast juist zijn, maar het verklaart niet de motivatie van de gewone man en vrouw, John Doe en Suzy Homemaker (bekenden van Jan Modaal en Mien Poets), om ten strijde te trekken tegen de Nazi’s. De gewone Amerikaan werd pas bereid te sterven voor Europa, toen duidelijk werd dat het nazisme van Hitler wel degelijk een bedreiging vormde voor hun eigen veiligheid en levenswijze. Het moment waarop dit duidelijk werd, was toen de Nazi’s de kust van Amerika bombardeerden en zo Amerika rechtstreeks betrokken bij de oorlog. Het gerucht gaat zelfs dat Winston Churchill van deze aanslagen afwist en zijn generaals verbood de Amerikanen erover in te lichten. Churchill zag namelijk twee dingen in: hij had de Amerikanen nodig voor een invasie van Europa en de Amerikanen zouden daartoe alleen bereid zijn indien de dreiging van het nazisme direct duidelijk werd gemaakt.

Waarom nu, logen George Bush en zijn regering over het bestaan van massavernietigingswapens in Irak? En waarom over connecties tussen Saddam Hoessein, Al-Qaida en de aanslagen van 11 september op het WTC?

Bij het aantreden van de Bush-regering had de conservatieve denktank PNAC (Project for the New American Century) reeds plannen uitgewerkt Saddam uit het zadel te drijven. Draagvlak voor de uitvoering van deze plannen bestond alleen niet. Amerikanen zijn namelijk vrij afgesloten van de rest van de wereld. En wanneer dan ergens ver weg een dictator uitsluitend zijn eigen volk afmaakt of een naburige Koerdische stam vergast, dan hebben de Amerikanen daar geen boodschap aan. Wat dat betreft, zelfs de VN en de meeste Europeanen ook niet. Dat arrogante Oost-Indisch doof en blind zijn voor problemen in de rest van de wereld, lijkt wel een typisch onderdeel geworden van de rijke blanke Westerse wereld. Als het ons niet deert, dan stelt het vast niets voor.

Wat een geluk dat George Bush president van Amerika is geworden. Misschien omdat hij zo ontzettend religieus is of misschien omdat hij zo ontzettend simpel is, kon het hem wel wat schelen dat Hoessein als dictator al decennialang zijn eigen volk intimideerde, onderdrukte en executeerde wanneer het hem uitkwam. De bezittingen en bankrekeningen van de dictator waren bij elkaar opgeteld meer waard dan het BNP van heel Irak. Hij liet zijn meer dan twintig miljoen koppen tellende volk creperen van de honger om zelf in de grootste rijkdom te kunnen leven. Zo iemand was Saddam Hoessein.

De neoconservatieven, neocons, zullen geleerd hebben van WO2 en begrepen dat het Amerikaanse volk niet zomaar aan te sporen was het Iraakse volk te bevrijden van hun erbarmelijke leefomstandigheden. Niet wetende wat verder te doen, kwamen de aanslagen op het World Trade Center eigenlijk als een geschenk uit de hemel. Een burgemeester van New York moet zich begaan tonen met de slachtoffers en alle andere burgers van de stad. Een president moet ook medeleven tonen, maar achter de schermen niet zijn strategische doelen verwaarlozen. Hoe erg het ook is voor de slachtoffers van 9/11, zij hebben het Amerikaanse volk uiteindelijke aangespoord problemen in de wereld zelf aan te pakken. In de vorm van een ‘strijd tegen het terrorisme’ voelden de Amerikanen zich gerechtvaardigd de wereld te beteren en te dictators uit te schakelen.

Veel westerlingen zijn woedend om George Bush (en richten hun persoonlijke haat ook tegen diens persoon, terwijl vele van de beslissingen niet door de president zelf maar door zijn regering en adviseurs zijn genomen – zoals bij alle voorgaande presidenten ook het geval was) en wel vanwege diens leugens. Bush loog over de redenen om ten strijde te trekken tegen Irak. Vicepresident Cheney loog over massavernietigingswapens. De VN, opgericht door de Amerikanen juist om vrede in de wereld te handhaven, werd gepasseerd op grond van valse voorwendselen. Balkenende kreeg inzage in ‘geheime documenten’ die rechtvaardiging voor de oorlog zouden bevatten.

Veel mensen zijn boos dat Saddam Hoessein eigenlijk helemaal geen dreiging voor hén vormt. Inderdaad, Saddam moordde alleen zijn eigen volk uit. Waar de meeste mensen pas echt boos om zijn, is wat ze niet willen vertellen. Ze zijn boos dat George Bush ze onder hun luie reet heeft geschopt en het bevel gaf dat ze niet langer Lingo mochten blijven kijken terwijl elders in de wereld miljoenen mensen worden onderdrukt of uitgemoord. De leugen dat Saddam een bedreiging voor de wereld vormde was eenvoudigweg nodig. Nodig om de gewone, extreem passieve en ongeïnteresseerde rijke blanke Amerikaan of Nederlander of Duitser te motiveren.

Men is niet kwaad vanwege de onderdrukking van een volk door een Islamitisch dictator, maar vanwege de hoge kosten van de bevrijding. Westerse desinteresse voor al wat henzelf niet direct raakt, kan nog de doodsteek worden voor onze manier van leven. Over vijftig jaar is China een economische en militaire grootmacht. Ze zal Amerika kunnen verslaan.

Aan welke zijde staat u?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s