Afrika’s bevolkingspotentie

De VN schat dat de Afrikaanse bevolking tegen het eind van deze eeuw tot 4,4 miljard individuen zal groeien, meer dan een derde deel van de gehele wereldbevolking. Ondanks zijn etnisch diverse volkeren zal Afrika niet alleen ‘s werelds grootste consumentenmarkt worden, maar mogelijk ook de grootste leverancier van goedkope arbeid aan de ontwikkelde wereld.

Een over het hoofd geziene vraag echter is of Afrikaanse volkeren zich gewillig zullen onderwerpen aan zo’n secundaire rol, of er in plaats daarvan misschien voor zullen kiezen de wereld te voet te veroveren.

Ontwikkelingshulp

Westerse kapitalisten hebben lang begrepen dat, na het hebben verzadigd van hun thuismarkten, de enige manier om vraag te vergroten het fokken van nieuwe consumenten was. Dat hebben ze allereerst gedaan door het Afrikaanse continent op onverantwoordelijke wijze te veranderen in een mensenfabriek die de geboorteoverschotten produceert nodig voor de groei van westerse economieën.

Als gevolg daarvan, sinds de tweede helft van de twintigste eeuw, ondergingen Afrikanen een onvrijwillige bevolkingsexplosie, teweeggebracht door geldhongerige westerse landbouwers en kapitalisten die Afrika hun productieoverschotten opdrongen, onder het mom van “ontwikkelingshulp”. Zich voordoend als menslievende hulpverleners creëerden westerlingen opzettelijk honger in de Derde Wereld als excuus om de regio te verwesteren.

Net zoals China voor korte tijd de speeltuin was geworden voor de krankzinnigheid van westerse architecten is Afrika nu een broedplaats voor westers consumentisme geworden. Hedendaagse kapitalisten zijn er dus in geslaagd datgene te doen wat Europese kolonialisten niet konden: de onderwerping van geheel Afrika.

Het verleden wreken

Zodra Afrikanen doorkrijgen wat hen is aangedaan zullen ze de bevolkingen van het Westen reeds vier-tegen-één in aantal overtreffen; Europeanen bijna tien-tegen-één. Net als de boze Germaanse stammen die ooit voor de poorten van Rome verzamelden zullen Afrika’s groeiende aantallen een prikkel geven om haar voormalige meesters te proberen te veroveren. Toekomstige historici zullen ons vertellen of ze daarin zijn geslaagd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s