Blanke schuld

Mensen van Europese afkomst mogen trots zijn op hun geschiedenis

Na de Tweede Wereldoorlog vielen geschiedkundigen over elkaar heen om te proberen te verklaren wat zo’n verwoestende gebeurtenis had kunnen veroorzaken. Wat was er zo anders geweest aan de Europeanen dat hen tot de Holocaust had gedreven? In hun pogingen zo’n vraag te beantwoorden, begonnen historici en sociologen hun vingers naar vier zuilen van het Europese kwaad te wijzen: nationalisme, xenofobie, racisme en seksisme.

Blanke mannen de schuld geven

De dominante gedachte aangaande Europese geschiedenis concentreert zich nu op het beschuldigen van blanke mannen. Vrouwen pleiten zichzelf vrij op basis van hun slachtofferschap geleden onder mannelijke onderdrukkers, ondanks dat Europese maatschappijen, met name de Germaanse, van oudsher matriarchaal waren. Hoe dan ook, hoe kunnen vrouwen niet schuldig zijn van de misdaden die mannen in hun naam hebben geplaagd, voor hen en voor hun kinderen?

Van de Spartanen tot de Amerikaanse mariniers worden mannen van Europese afkomst ervan beschuldigd oorlogszuchtige, land bezettende, mensen onderwerpende onderdrukkers van vrouwen en minderheden te zijn. Bovendien worden ze ervan beschuldigd deze zaken enkel uit een drang naar geld en macht na te streven. Wie blanke mannen niet alleen van deze dingen beschuldigt, maar ook zegt dat ze deze dingen puur voor de lol zouden doen, is net zo absurd racistisch bezig als iemand die Joden beschuldigt van een wereldwijd financieel complot om de goj tot slaaf te willen maken.

Desalniettemin blijven scholen blanke kinderen, zeker jongens, leren dat ze zich voor hun voorouders moeten schamen en zich voor hun daden schuldig moeten voelen.

Onze kinderen leren niet dat de Spartanen solidariteit toonden door schouder aan schouder met hun voormalige Atheense vijanden tegen de Perzen op te staan. In plaats daarvan leren ze dat Spartaanse mannen een zootje verkrachtende, stelende moordenaars waren. Schoolboeken keuren de kruistochten tegenwoordig af als bewijs voor geïnstitutionaliseerde Europese islamofobie en antisemitisme. In werkelijkheid waren de kruistochten een gerechtvaardigd antwoord op eeuwen van islamitische agressie tegen christelijke pelgrims.

Het kwaadaardige patriarchaat

We leren dat het patriarchaat van blanke mannen—wat dat ook moge zijn—vrouwen sinds altijd heeft onderdrukt, totdat feministen eindelijk hun „oorlog tegen mannen” hadden gewonnen en vrouwen konden bevrijden. Geen enkele feminist maakt er ooit melding van dat de meeste Europese mannen door de hele geschiedenis duizenden jaren lang als horigen, lijfeigenen, boeren, soldaten of slaven hadden geleefd. Ook zij hadden onder constante feodale onderdrukking geleefd. Hoe hadden zulke nederige mannen ooit kunnen samenzweren om vrouwen op wereldwijde schaal te onderdrukken?

Sterker nog, in de middeleeuwen redde het door het Christendom geïntroduceerde verbod op abortus letterlijk de levens van vele vrouwen die anders aan de toentertijd primitieve procedure zouden zijn overleden. Later zou door mannen geleide medische vooruitgang de levens van nog veel meer vrouwen redden die anders tijdens de bevalling zouden zijn overleden. En was het historisch gezien niet het ‘recht’ van de man om in de strijd te sterven ter verdediging van vrouwen en kinderen?

Hebben mannen niet de magnetron, de vaatwasser, de wasmachine en de droger uitgevonden, waardoor ze vrouwen bevrijdden van de vervelende huishoudelijke taken die hen het grootste deel van de dag bezig hadden gehouden?

Ode aan Europese helden

Maar volgens progressief linkse mensen moeten blanke mannen ofwel de veronderstelde onderdrukking goed maken door vrijwillige herstelbetalingen, ofwel accepteren dat de maatschappij hen met geweld onteigent. Hoe het ook zij, de blanke man moet voor zijn slechte zonden boeten. Ondanks dat mensen van Europese afkomst al een wereldwijde minderheid zijn, moeten blanken die zich van hun schuld willen ontslaan hun landen door migranten laten overstromen. Blanken moeten een minderheid in hun eigen steden worden om uit eerste hand te ervaren wat het is om te worden gediscrimineerd.

Dat is geen samenzweringstheorie. Vice President van de Verenigde Staten Joe Biden riep publiekelijk op om de (voormalige) blanke christenlanden te laten volgieten met onophoudelijke migrantenstromen, zogenaamd een „bron van onze kracht”. Maar dat is gewoon Orwelliaanse nieuwspraak voor een teken van onze zwakte. Om onze ondergang te stuiten, moeten Europeanen eerst hun geschiedenis en hun voorouders rehabiliteren. Ze zouden hun kinderen moeten leren hun voorouders weer te eren.

Met behulp van Wikipedia heb ik een kleine selectie noemenswaardige Europese veroveraars samengesteld. Geen enkel kind zou zich voor hen hoeven schamen.

Leonidas van Sparta

Leefde in het huidige Griekenland, 540-480 v.Chr. (60 jaar)

Tijdens de Tweede Perzische Oorlog leidde de krijgerkoning Leonidas de geallieerde Griekse strijdkrachten naar een laatste verzet bij de Strijd om Thermopylae, in een poging om de pas tegen het binnenvallende Perzische leger te verdedigen. De 300 Spartanen bestonden echt. In 1939 groef de Griekse archeoloog Spyridon Marinatos bij de Kolonos-heuvel grote aantallen Perzische pijlpunten op. Het was de plek waar Leonidas en zijn 300 Spartanen het leven lieten voor onze vrijheid.

Vercingetorix de Galliër

Leefde in huidig Frankrijk, 86-42 v.Chr. (44 jaar)

Vercingetorix kwam in 52 v.Chr. aan de macht na zijn formele aanstelling als hoofdman van de Arveni-stam. Hij sloot onmiddellijk een verbond met andere Gallische stammen, bundelde hun krachten en leidde hen naar Gallië’s meest noemenswaardige opstand tegen Romeinse macht. Hij won de Slag bij Gergovia, waarbij 46 Centurions and 700 legionairs omkwamen en meer dan 6000 mensen gewond raakten, waarna Caesar’s Romeinse legioenen zich terugtrokken. In 42 v.Chr., bij de Slag bij Alesia, belegerden en versloegen de Romeinen zijn troepen en namen hem gevangen.

Arminius de Germaan

Leefde in huidig Duitsland, 17 v. Chr.-21 n.Chr. (39 jaar)

Als tienerjongen werd Arminius, in het Duits ook wel Hermann genoemd, door Romeinse troepen ontvoerd en in Rome opgeleid tot officier in het Romeinse leger. Toen hij terugkeerde, werd hij hoofdman van de Germaanse Cherusken-stam. Nadat hij verschillende Germaanse stammen had verenigd, versloeg hij in het jaar 9 n.Chr. het Romeinse leger bij de slag in het Zwarte Woud. Daarna nam zijn invloed af en werd hij door rivaliserende Germaanse stamhoofden vermoord. Zijn vrouw Thusnelda was een behoorlijk kreng. In de huidige Duitse taal wordt haar naam afgekort tot Tussi gebruikt om oppervlakkige, materialistische vrouwen aan te duiden.

Attila de Hun

Woonde in huidig Hongarije, 406-453 n.Chr. (47 jaar)

Tijdens zijn heerschappij was Attila, „de gesel Gods”, een van de meest gevreesde vijanden van het Romeinse Rijk. Hij stak tweemaal de Donau over en plunderde de Balkan, maar was niet in staat Constantinopel in te nemen. Na zijn militaire campagne in Perzië volgde een invasie van het Byzantijnse Rijk. Hij probeerde ook wat nu Frankrijk heet te veroveren, nadat hij in 451 de Rijn overstak en tot aan Orléans marcheerde. Vervolgens viel hij Italië binnen en verwoestte de noordelijke provincies, maar het lukte hem niet om Rome te nemen.

Karel de Grote

Woonde in huidig Frankrijk en Duitsland, 742-814 (71 jaar)

Als koning van de Franken verenigde Karel de Grote, of Charlemagne, tijdens de middeleeuwen een groot deel van Europa en legde hij de basis voor het moderne Frankrijk en Duitsland. Charlemagne wordt ook wel de „vader van Europa” genoemd, omdat hij vanaf het jaar 800 het grootste deel van West-Europa voor het eerst sinds het Romeinse Rijk verenigde. In een bliksemaanval marcheerden Karel en zijn leger om de Saraceense moslims tussen Tours en Poitiers te verslaan. Ze zouden nog twee keer terugkomen om beide keren door Karel te worden verslagen.

Rollo de Noorman

Kwam uit huidig Noorwegen of Denemarken, 846-932 (86 jaar)

Rollo kwam uit een edele Vikingkrijgersfamilie. Volgens een bron zeilde hij naar Ierland, Engeland en Frankrijk, waar hij in 876 Rouen veroverde en de Vikingvloot leidde die Parijs tussen 885 en 887 belegerde. Na verloop van tijd zouden Rollo en zijn Vikingmaten zich van hun Noorse heidendom tot het christendom bekeren. Zijn zoon, Wiliam Longsword, en kleinzoon, Richard zonder Vrees, stichtten het Hertogdom van Normandië. De nakomelingen van Rollo en zijn mannen zouden bekend worden als de Noormannen.

Egill Skallagrímsson

Woonde in het huidige IJsland en Noorwegen, 904–995 (91 jaar)

Als zevenjarige jongen waren buurtkinderen de IJslandse nationale held Egill eens te slim af. Woedend rende hij naar huis om een bijl te halen en eenmaal terug bij de jongens kliefde hij de schedel van een jongen die hem had bedrogen tot aan zijn tanden door. Hij zou later veel tussen Noorwegen en IJsland heen en weer reizen om te vechten tegen onder andere koning Harald en voor koning Athelston. Hij was een gewelddadig man, maar ook een geleerde in de runen en een dichter die mensen kon ontroeren. Uiteindelijk keerde Egill terug naar zijn boerderij in IJsland. Hij bleef een man waar mensen in de lokale politiek rekening mee moesten houden. Hij stierf kort voor de kerstening van IJsland.

Godfried van Bouillon

Woonde in huidig België, 1060-1100 (40 jaar)

In het jaar 1095 riep Paus Urbanus II op tot een kruistocht om Jeruzalem te bevrijden uit handen van de moslims, en om het Byzantijnse Rijk te verdedigen dat door moslims werd aangevallen. De leider van de kruistochten, Godfried van Bouillon, verkocht zijn land en gebruikte het geld om duizenden ridders te verzamelen om in het Heilige Land te vechten. Volgens de overleveringen was Godfried een bijzonder sterke man. In Cilicia zou hij de kracht hebben gehad om met een beer te worstelen. Hij zou onder de afstammelingen van de oorspronkelijke kruisvaarders een legende worden.

Vlad de Spietser

Woonde in het huidige Roemenië, 1431-1477 (45 jaar)

Zijn vader, Vlad II, was lid van de Orde van de Draak, opgericht om het Christendom in Oost-Europa te verdedigen. Vlad III wordt in Roemenië en Bulgarije aanbeden als volksheld voor zijn bescherming van Roemen en Bulgaren ten noorden en ten zuiden van de Donau. In 1459 riep Paus Pius II bij het Congres van Mantua op tot een nieuwe kruistocht tegen de Ottomanen. Vlad voegde zich bij de koning van Hongarije in de hoop om de Ottomanen buiten de deur te houden. Zoals zijn bijnaam suggereert, stond hij erom bekend zijn vijanden op palen te spietsen.

Jan Sobieski

Woonde in huidig Polen en Oekraïne, 1629–1696 (66 jaar)

Sobieskis militaire vaardigheid, bewezen tijdens de oorlog tegen het Ottomaanse Rijk, droeg bij aan zijn dapperheid als koning van Polen. Geliefd onder zijn volgelingen stond hij het meest bekend om zijn overwinning op de Turken bij de Slag bij Wenen in 1683. Nadat hij op 12 september van dat jaar Wenen had bereikt, en het Ottomaanse leger op het punt stond de muren door te breken, beval Sobieski de totale aanval. Na zijn overwinning op de Ottomanen zouden zij hem de „leeuw van Lechistan” noemen. De Paus eerde hem als de „redder van het Christendom” en van de West-Europese beschaving.

De dood of de gladiolen

Wat al deze mannen met elkaar gemeen hebben is dat hun „patriarchale, moordende, verkrachtende” manier van leven ook de overleving van hun volk en hun nageslacht garandeerde. Feministen zien over het hoofd dat zij vandaag hun eigen bestaan aan hun patriarchale voorvaderen hebben te danken. Zonder zulke wrede mannen zou er vandaag zeker geen Verenigde Staten, Australië, Zuid-Afrika of zelfs Europa hebben bestaan. Maar er zouden wel andere, nog veel wredere mannen zijn opgestaan om hun plaatsen in te nemen.

Hadden deze oorlogszuchtige mannen zich tot progressieve lafheid bekeerd, hadden zij zich verstopt in safe spaces, hadden zij hun beslissingen door schuld en schaamte laten leiden, dan zouden hun kinderen niet lang genoeg hebben geleefd om er iets over te vertellen. Zonder hen zou democratie zoals we die kennen nooit tot stand zijn gekomen.

Dus is het moment aangebroken dat Europese mannen hun voorouders weer leren eren. Laten we het Westen heroveren en onze westerse beschaving weer verdedigen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s