Een gedecentraliseerd platform voor toestemmingsvrije innovatie

Kennismaking met Creative Patents

Creative Patents—creatieve octrooien—zullen technologie-eigendom democratiseren. In plaats van het type octrooien te zijn dat een exclusieve eigenaar afdwingt, maken Creative Patents technologie onherroepelijk beschikbaar voor de gehele mensheid, waardoor commerciële octrooien overbodig zullen worden. Om samenwerking te bevorderen, kunnen uitvinders hun technologieblauwdrukken opslaan in een gedecentraliseerde databank waartoe iedereen toegang heeft. Iedereen kan een kopie of kloon van zo’n Creative Patent maken—als een soort GitHub voor tastbare dingen—en iedereen mag zulke technologie zonder enige toestemming van derden commercieel inzetten.

We willen allemaal erkenning voor onze ideeën. En we willen voor onze uitvindingen worden beloond. Maar onze angst dat anderen er mee vandoor zullen gaan verlamt samenwerking en verstikt vooruitgang. Uitvinders werken vaak in geheime eenzaamheid, omdat ze een potentiële Nobelprijs niet willen delen met op de loer liggende concurrenten. Big business verspilt miljarden dollars aan juridische gevechten over octrooigeschillen, terwijl ze hetzelfde geld aan innovatie hadden kunnen uitgeven.

We vechten te veel, maar vinden te weinig uit. Wat uitvinders nodig hebben is een nieuwe stimulans voor innovatie, een die het paradigma van het moderne octrooirecht verlaat in het voordeel van een open-source paradigma. Creative Patents maken technologie beschikbaar voor het publieke domein.

Een paradigmaverschuiving

„Modern octrooirecht biedt een tijdelijk monopolie om innovatieve inspanning te belonen.”[1]

Octrooien monopoliseren technologie en bieden uitvinders het exclusieve recht om hun innovaties te exploiteren. Maar uitvinders kunnen hun uitvindingen niet beschermen tegen patenttrollen met diepe zakken. Daardoor zouden uitvinders de prikkel om te innoveren kunnen verliezen. Zelfs grote bedrijven als Apple en Samsung verspillen honderden miljoenen dollars aan zinloze juridische gevechten.

Het ooit goedbedoelde patentsysteem om de vruchten van iemands arbeid te beschermen, slachtoffert nu de vooruitgang van de massa ten behoeve van de vooruitgang van enkelingen. Creative Patents bieden uitvinders een alternatieve stimulans: het verschaffen van toegang tot een gedecentraliseerde databank van open-source technologie, het bundelen van innovatieve inspanningen, en het versnellen van de time-to-market. In de toekomst zal innovatie een wereldwijde, gezamenlijke inspanning worden.

Creative Patents

„Als nationaal octrooirecht niet bestond, zou het moeilijk zijn om een overtuigende zaak te maken voor de invoering ervan.”[2]

Creative Patents maken het minder aantrekkelijk om technologie in gesloten silo’s te verbergen. Op dit moment kunnen uitvinders die voor bedrijven, universiteiten, regeringen of zelfs legers werken vaak niet met elkaar samenwerken. Ze vinden steeds opnieuw zelf het wiel uit, een bijzonder verspillende zaak. In plaats daarvan kanaliseren Creative Patents dergelijke verspilde moeite richting versnelde innovatie.

Het scenario kan zich als volgt voltrekken. Eerst zullen individuele uitvinders elk een kleine bijdragen leveren, omdat de wisselwerking met andere uitvinders in hun eigen voordeel werkt. Na verloop van tijd zullen kleine bedrijven hun concurrentievoordeel kunnen vergroten door voor de Creative Patents bibliotheek te kiezen. Op dit punt zullen zelfs bedrijven en universiteiten gedwongen worden om hun technologie met anderen te delen, omdat het hen een voorsprong geeft ten opzichte van degenen die niet dat doen—het is als natuurlijke selectie van begin af aan. Uiteindelijk zullen Creative Patents de Open-Source Alles[3] revolutie helpen mogelijk maken.

Bitcoin 3.0—Decentraliseer Alles

„Bitcoin 3.0, dat zijn blockchain-toepassingen voorbij valuta, financiën en markten.”[4]

Door patentrecht te decentraliseren, maken Creative Patents de weg vrij voor op samenwerking geschoeide innovatie van een exponentiële orde. Uitvinders zullen hun uitvindingen tegen bijna nul kosten aan het publieke domein beschikbaar kunnen maken; en niemand kan hen tegenhouden. Creative Patents zullen in eerste instantie een laag bouwen bovenop de veilige Bitcoin-blockchain, of op soortgelijke gedecentraliseerde databanken.

Creative Patents zullen voor technologie betekenen wat GitHub voor programmeercode is. Net als bij open-source software zullen we Creative Patents met verschillende versies kunnen afsplitsen en dupliceren. Uitvinders zullen anderen kunnen uitnodigen om hen te helpen bij het verbeteren van hun ideeën. Mensen van over de hele wereld kunnen verbeteringen aandragen middels patches, evenals verbeterde handleidingen of door de technologie in een geheel nieuwe richting af te splitsen.

Marktvoordelen

„Het rechtssysteem moet markten afsluiten wanneer de dingen die worden uitgewisseld geen sociale waarde hebben.”[5]

Organisaties die Creative Patents omarmen zullen onbeperkte toegang krijgen tot ‘s werelds snelst groeiende poel aan open-source technologie. Dit zal zowel de kosten van in-house innovatie en de time-to-market voor nieuwe toepassingen verlagen, omdat wereldwijde belanghebbenden ‘het wiel’ met elkaar zullen delen in plaats van het steeds opnieuw te moeten uitvinden. Wij streven naar de versnelling van technologische innovatie om de weg vrij te maken voor een zogeheten Type 1 beschaving, die volledig gebruik maakt van alle haar beschikbare middelen om exponentiële groei te stimuleren.[6]

Maar Creative Patents zullen eerst een belangrijke hindernis moeten overwinnen, namelijk dat internationale rechtbanken ze zullen erkennen. Ter inspiratie kijken we naar Creative Commons, het platform voor open auteursrechten.


[1]Nicholas Tim, “Are Patents Creative or Destructive?: Working Paper”, Harvard Business School, 2013, 2, http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/14-036_88022f59-a293-4a6f-b643-b205304bce91.pdf.

[2]Ibid., 3.

[3]Robert D. Steele, The Open Source Everything Manifesto: Transparency, Truth, and Trust, 1ste ed. (North Atlantic Books, 2012).

[4]Melanie Swan, “Decentralized Money: Bitcoin 1.0, 2.0, and 3.0”, Institute for Ethics & Emerging Technologies, 2014, http://ieet.org/index.php/IEET/more/swan20141110.

[5]Tim, “Are Patents Creative or Destructive?: Working Paper”, 3.

[6]Ismail Salim, Michael S. Malone, en Youri Van Geest, Exponential Organizations: Why New Organizations Are Ten Times Better, Faster, and Cheaper than Yours (and What to Do about It), 1ste ed. (Diversion Publishing, 2014).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s