Donderwolken

Om de toekomst voor ons nageslacht veilig te stellen moeten we de mislukte multiculturele samenlevingen ongedaan maken

Het linkse experiment is op sterven na dood. De progressieve politiek die de toekomst van onze kinderen vergokte in het casino van de globalisering is bankroet. Terwijl hordes indringers zich voor en achter onze grenzen ophouden, verzamelen de donderwolken zich boven Europa. Er is een storm op komst. Het volk dat altijd sterker was dan alle anderen moet weer de rusteloze en stormachtige kant van haar karakter tonen.

Zouden we met zeven miljard mensen op Aarde echt niet zelf mogen bepalen wie er bij ons komt wonen? Zelfs al zouden we het hele land in een blik sardientjes veranderen, dan nog passen niet alle mensen erbij. Om het land leefbaar te houden moet je dus leren discrimineren, namelijk een selectief grensbeleid voeren. Maar in plaats van keuzes durven maken bezweren progressieve politici dat we vooral passief moeten blijven. We moeten alle nieuwkomers zonder protest een beter leven gunnen, op onze kosten, want als we dat niet doen dan zijn we allemaal racisten.

Die kermis is een keer afgelopen. “Het lot van de mens leest men niet af langs materiële berekeningen,” zei Winston Churchill. Niet alle oplossingen laten zich uitrekenen; sommige oplossingen forceer je enkel met woede. Het taboe op woede, een uniek naoorlogs fenomeen, heeft de westerse beschaving van binnenuit verzwakt. Het taboe op boosheid heeft onze samenlevingen niet meer, maar minder rechtvaardig gemaakt. Het softe gelijkheidsdenken dat de samenleving in een wurggreep houdt symboliseert onze ziekelijke passiviteit. Als we niet snel uit zulke domheid ontwaken zal de natuur antwoorden met ons bespoedigde uitsterven.

De oeverloze discussies over islamproblematiek zullen nooit tot een oplossing leiden zolang het inzicht ontbreekt dat het doel van islam nooit zijn eigen integratie was, maar die van ons. Critici hebben gelijk dat moslims op alle wetenschapsfronten mislukken, maar ze vergeten te benadrukken dat de islam haar volgelingen tot meesteroplichters heeft opgeleid. De moslim kent onze zwaktes beter dan we ze zelf kennen. Alleen de naïeve westerling gelooft in de gelijkwaardigheid van de ander. Die ander kan zijn schaterlachen om zoveel zwakzinnigheid maar met grote moeite verbergen.

We kunnen eindeloos blijven debatteren hoe we moslimkinderen in onze scholen moeten integreren, maar moslimouders weten al lang dat hun kinderen binnen tien of twintig jaar op alle scholen de meerderheid zullen zijn. Eenmaal de meerderheid kunnen zij langs democratische weg onze gelijkwaardigheid afschaffen. Dan onderwerpen ze ons als minderwaardige wezens aan sharia. Dan zullen ze onze vrouwen wettelijk tot slaaf maken en verkrachten. Wie dat niet gelooft weet blijkbaar niet wat er de afgelopen jaren met de Yezidi-meisjes is gebeurd.

Alleen een naïeve sukkel denkt dat migranten net zoals wij willen worden. Ze willen onze rijkdom, niet onze lasten. Alleen een onwetende domkop denkt dat moslims bij ons zijn komen wonen om tirannie te ontvluchten. Ze zijn gekomen om hun eigen tirannie te verspreiden. Om islam te verslaan moeten we de slang zijn kop afbijten: we zullen letterlijk en figuurlijk ten strijde moeten trekken tegen het onrecht van de multiculturele samenlevingen dat zich als een olievlek over ons continent heeft uitgesmeerd. We zullen de grenzen van Europa weer assertief moeten verdedigen.

Het grootste verraad komt uit onze eigen gelederen. Minstens de helft van onze rechters heeft een voorkeur voor ultralinks gedachtegoed. Zij geloven niet alleen dat ze Nederlandse burgers gelijk moeten behandelen, maar ook dat alle rechtssystemen, religies en beschavingsmodellen gelijkwaardig zijn. Deze rechters denken dat progressieve wetgeving een internationale reikwijdte heeft in plaats van een plaatselijke toepassing. Zo komen ze uit op een perversie van het strafrecht die zegt dat autochtonen geprivilegieerde schuldigen zijn die de nieuwkomers voor hun privileges moeten compenseren.

Maar het verraad van de rechters verbleekt natuurlijk vergeleken met het verraad van onze politici. Politici zien de landelijke welvaart als een geldpot waaruit ze mogen stelen om hun eigen ambities op het wereldtoneel te financieren. Geen enkel argument, hoe solide ook, is tegen zulke psychopaten opgewassen. Als we ons niet met redelijkheid en billijkheid kunnen verdedigen, als onze argumenten er niet meer toe doen, dan heeft het volk het recht haar woede te tonen tegenover deze firma List en Bedrog die schijnbaar de Tweede Kamer heet.

Hoe stoppen we de massamigratie? Verzet begint bij de voordeur. Het is niet nodig om te wachten op richtlijnen van de Europese Unie. Die zullen er nooit komen. Het geloof dat alleen de EU ons kan redden is onderdeel van het probleem. Om de massamigratie te stoppen zullen gewone burgers hun frustraties over azc’s luidkeels moeten laten horen. De verzetsacties tegen de komst van azc’s waren een goed begin. Nu begint—in de trant van Volkert van der Graaf—het juridische pesten. Nu de haatbarakken er eenmaal staan, moeten omwonenden desnoods wekelijks de politie en rechtbanken met klachten bestoken, net zolang tot de azc-bewoners er ziek van worden. Laat de kolonisten—want dat zijn het—zien dat ze hier ongewenst zijn, dat ze ons land niet zonder oorlog van ons kunnen afpakken, ook al hebben onze politici hen dat beloofd.

Hoe sturen we ongewenste vreemdelingen terug naar huis? Het verzet tegen onze omvolking begint op straat. Op straat verdedigen we onze cultuur en onze tradities. Stuur je kind niet op schoolreis naar de moskee. Weiger je boodschappen af te rekenen bij een hoofddoek. Het laat niets te raden over dat zulk kleinschalig verzet uiteindelijk zal aanzwellen tot georganiseerde sabotage. De wettelijke kans om ongewenste vreemdelingen uit te zetten zal pas in een veel later stadium succesvol kunnen worden. Eerst moet het geloof dat niet-Europeanen zich hier voor altijd kunnen vestigen verdwijnen. Allochtonen zullen hun Haagse illusies moeten laten varen: dit is ons land. Wij gaan niet weg.

Hoe blokkeren we de islamisering? Linkse politici en rare mediamannetjes hebben islam voor hun eigen gewin vrij spel gegeven, misschien omdat ze graag met rijke Arabische vrienden gezien willen worden. De rest van ons moet maar bloeden. Om de islamisering te stoppen zullen we daarom ambtenaren die islam faciliteren moeten stigmatiseren, op precies dezelfde manier dat bijvoorbeeld PVV’ers worden gestigmatiseerd: door ze publiekelijk met schuld en schaamte op te zadelen. De verraders die bijvoorbeeld een vergunning voor de bouw van moskee nummer zoveel afgeven zullen voor de rest van hun leven in schaamte moeten leven.

Hoe heroveren we onze binnensteden? De meeste allochtonen bezetten sociale huurwoningen die ooit voor kinderen van autochtonen waren bedoeld. Vluchtelingen, asielzoekers en andere kolonisten krijgen gratis woningen toegekend, zogenaamd omdat ze zo zielig zijn. Ze krijgen zelfs voorrang, maar om de autochtone bevolking voor de gek te houden hanteren gemeenten nu twee wachtlijsten. De ene lijst is voor asielzoekers en geeft hen voorrang op de andere lijst voor autochtonen, die wel vijftien jaar moeten wachten op een huurwoning in de Randstad.

Hoe bestrijden we linkse media? Media kun je uitzetten, maar hoe verzetten gewone burgers zich tegen de miljardenbudgetten die linkse media tot hun beschikking hebben? Sociale media censureren “rechtse” (waarheidsgetrouwe) meningen. Zonder onafhankelijke communicatie kunnen we niets organiseren, maar juist daarom bestaat er nog altijd het gesproken woord. Niets is machtiger dan directe communicatie. Om media te bestrijden zullen we ten eerste interviewverzoeken van linkse media moeten weigeren en ten tweede overal toespraken voor lotgenoten moeten houden.

Kortom, we zullen met stiptheidsacties en andere sabotage de maatschappij lam moeten leggen. Misschien dat er dan eindelijk een keer wordt geluisterd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s