Regels voor rechts-radicalen

Hoe de linkse tegenstander te vernietigen door zijn eigen tactieken tegen hem te gebruiken

In zijn boek Rules for Radicals (Regels voor radicalen), schreef de activist Saul Alinsky in 1971: “Organisatie voor actie zal zich nu en in de komende eeuw op Amerika’s blanke middenklasse centreren. Dat is waar de macht ligt.”[1] Deze zin kwam van dezelfde man die de Amerikaanse radicaal definieerde als “die unieke persoon die […] oprecht en volledig in de mensheid gelooft”.[2]

Hij bedoelde vast zijn narcistische zelf. En raad eens wie een jonge bewonderaar van Alinsky en zijn subversieve werk was? Hillary Diane Clinton. In haar Bachelor thesis uit 1969 voor Wellesley College presenteerde ze een analyse van Alinsky’s methoden, maar nam ze geen afstand van de anti-blanke retoriek van haar ideologische mentor.

In haar thesis sloeg Clinton een strijdlustige toon aan met een citaat van bekende antisemiet T.S. Eliot[3] dat “er alleen de strijd is om datgene terug te krijgen wat verloren en gevonden en opnieuw en opnieuw verloren was”,[4] wat de titel van haar thesis inspireerde, “Er is enkel de strijd”.

Wraakfantasieën

Laat je niet voor de gek houden door uiterlijke verschijningen. Het loutere feit dat Alinsky’s volgelingen, zoals Hillary Clinton, bij gelegenheid een antisemiet citeren, openlijk Israël bekritiseren of publiekelijk de rol van vrome Christen spelen,[5] spreekt hen er niet van vrij dat zij zich met wraakfantasieën bezighouden over het van binnenuit vernietigen van de westerse beschaving.

Wat hun persoonlijke motieven ook mogen zijn, Clinton, Alinsky en vele anderen, waaronder filosoof Karl Popper,[6] taalkundige Noam Chomsky, financieel terrorist George Soros,[7] zelfs voormalig Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger zijn allen gaan geloven dat niet alleen Nazi-Duitsland, maar de gehele westerse beschaving verantwoordelijk is voor de Holocaust.

Zij geloven dat het Westen de Holocaust liet gebeuren door er niets tegen te doen, een geloof dat geen rekening houdt met de miljoenen Amerikanen, Europeanen en Russen die hun levens opofferden om tegen Hitler te vechten. Jammer genoeg sturen juiste zulke overtuigingen de progressief-linkse beweging aan: een diepgewortelde haat jegens blanke mensen.

Het mandje sneue mensen

Linkse radicalen preken het einde van ‘wit privilege’ door positieve discriminatie; de deconstructie van ‘witheid’ door diversiteit; de ineenstorting van blanke landen door open grenzen en massa-immigratie. Geen van deze dingen zijn toevallig. Ze zijn geen historische onvermijdelijkheden. Ze zijn doelgericht beleid. Progressieve politici dromen van de volledige uitroeiing van Europese volkeren—en het is geen samenzwering meer als zij openlijk voor al het bovenstaande pleiten.

Nu begrijpt u waarom Hillary Clinton vindt dat de helft van alle blanke Amerikanen in een mandje sneue mensen thuishoort. Waarom willen deze “racistische, seksistische, homofobe, xenofobe, islamofobe”[8] belastingbetalers zichzelf maar niet de armoede in stemmen? Hoe dan ook, de radicalen van de jaren zeventig zijn vandaag de status quo geworden. Zij zijn erg invloedrijk geworden. Ze zijn globalisten, ze manipuleren de media en ze waken als waakhonden over academische instituten.[9]

Als we van ze af willen, zullen we Clintons advies ter harte moeten nemen:

“Zij die de macht bezitten willen het behouden en vaak de grenzen ervan uitbreiden. Zij die een verandering van de machtsbalans wensen, bezitten over het algemeen niet over de gevestigde criteria van geld of status en moeten dus mensen mobiliseren.”[10]

Inderdaad, als rechts-radicalen zich de kunst mensen te mobiliseren eigen zouden kunnen maken, geloof ik dat ze progressief links voor het einde van het volgende decennium kunnen verpletteren. Om mijn steun voor de komende opstand uit te spreken heb ik hieronder alvast Alinsky’s dertien regels voor radicalen[11] herschreven. Of eigenlijk, om terug te pakken, heb ik er tien van gemaakt:

De Tien Geboden van het rechts-radicale verzet

1. Laat de vijand denken dat je machtiger bent dan je eigenlijk bent.

2. Baseer toekomstige acties op ervaringen uit het verleden. Mensen kunnen nieuwe dingen alleen in termen van oude dingen begrijpen. Hetzelfde geldt voor politieke actie. Als je te ver van de ervaringen van je mensen afdwaalt, dan zul je ze in verwarring brengen en zal de missie falen.

3. Bij twijfel, breng de vijand in verwarring. Door dingen te doen die de vijand nooit eerder heeft ervaren, zul je hem in verwarring brengen.

4. Maak de vijand onvermoeibaar belachelijk en wijs op zijn gebreken. Maar al te vaak proberen conservatieven hun tegenstanders met goede argumenten op andere gedachten te brengen, maar de linkse vijand heeft lak aan feiten. Linkse mensen weten dat de waarheid niemand overtuigt.

5. Blijf jezelf en je tactieken steeds opnieuw uitvinden. Toen Hitler Frankrijk binnen dreigde te vallen, bouwden de Fransen hun verdedigingen op dezelfde plek waar ze de Eerste Wereldoorlog hadden gevochten. Hitler reageerde door zijn troepen opdracht te geven een omweg door België te nemen en de Fransen van achteren aan te vallen. Wees niet zoals de Fransen, wees inventief.

6. Als je je dreigement met geweld kunt onderbouwen, bedreig dan de vijand. Het dreigement is vaak angstaanjagender dan het ding zelf.

7. De waarheid is kneedbaar. Buig alles wat de vijand zegt in je eigen voordeel om. Als linkse tegenstanders je van racisme beschuldigen omdat je de grenzen wilt sluiten, wijs er dan op dat je met Nederlands belastinggeld meer voedsel en onderdak in de regio kunt kopen dan bij ons. Alleen linkse racisten zijn dus tegen opvang in de regio.

8. Dwing de vijand te handelen door continu druk uit te oefenen.

9. Wanneer je de plannen van de vijand aanvalt, bereid dan eerst een constructief alternatief voor.

10. Maak duidelijk wie de vijand is door zichtbare doelwitten van alle problemen te beschuldigen. Het is de schuld van Hillary Clinton dat vluchtelingen naar Europa komen, omdat zij het Midden-Oosten heeft gebombardeerd en ISIS heeft gefinancierd. Het maakt niet eens uit of het wel of niet waar is. Blijf de beschuldiging net zo lang herhalen tot mensen erin geloven.


[1]Saul D. Alinsky, Rules for Radicals: A Practical Primer for Realistic Radicals (New York: Vintage, 1989), 184.

[2]Hillary Diane Clinton, “‘There Is Only The Fight’: An Analysis of the Alinsky Model” (Bachelor’s Thesis, Wellesley College, 1969), 4, http://www.hillaryclintonquarterly.com/documents/HillaryClintonThesis.pdf.

[3]Louis Menand, “Eliot and the Jews”, The New York Review of Books, 6 juni 1996, http://www.nybooks.com/articles/1996/06/06/eliot-and-the-jews/.

[4]Clinton, “‘There Is Only The Fight’: An Analysis of the Alinsky Model”.

[5]CBS News Staff, “Hillary Has Jewish Roots”, CBS News, 6 augustus 1999, http://www.cbsnews.com/news/hillary-has-jewish-roots/.

[6]Karl Popper, The Open Society and Its Enemies: The Spell of Plato, Reprint (London: George Routledge & Sons, 1947).

[7]Qiao Liang en Wang Xiangsui, Unrestricted Warfare: China’s Master Plan to Destroy America, Reprint ed. edition (Echo Point Books & Media, 2015), hfdst. 5.

[8]Charles M. Blow, “About the ‘Basket of Deplorables’”, The New York Times, 12 september 2016, https://www.nytimes.com/2016/09/12/opinion/about-the-basket-of-deplorables.html.

[9]John J. Mearsheimer en Stephen M. Walt, “The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy”, Middle East Policy XIII, nr. 3 (Fall 2006): 45–48.

[10]Clinton, “‘There Is Only The Fight’: An Analysis of the Alinsky Model”, 8.

[11]Alinsky, Rules for Radicals, 127–30.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s