Eeuwige strijd (2020)

De wetenschap ontmaskerd

Het wetenschappelijke wereldbeeld is noch wetenschappelijk, noch een beeld van de wereld. Het is een bekrompen blik op de economie die wetenschappelijk onderzoek beperkt tot het bestuderen van materie in beweging. Wat we het wetenschappelijke wereldbeeld noemen, werd halverwege de negentiende eeuw aan de natuurwetenschappen geplakt. Het is onlosmakelijk verbonden met de leer van het marxisme, de politiek van materie in beweging, ook wel materialisme genaamd. In dit boek doet de auteur de vele onbewezen aannamen van de wetenschap uit de doeken en biedt een nieuwe kijk op de werkelijkheid die niet van enige aannamen afhangt, behalve één. Bovendien verkondigt de auteur dat mensen op hun geloof moeten blijven vertrouwen, want het Koninkrijk Gods ligt in óns.

  • Item Weight : 9.2 ounces
  • Paperback : 218 pages
  • Dimensions : 5.5 x 0.5 x 8.5 inches
  • ISBN-13 : 979-8686206496
  • Publisher : Independently published (September 14, 2020)
  • Language: : Dutch

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s