Europeanen zijn Neanderthalers

De bruine beer en de ijsbeer hebben een gezamenlijke voorouder die ongeveer een half miljoen jaar geleden leefde. Zo lang duurde het voordat de ijsbeer zijn gepigmenteerde vacht en oogkleur verloor. Zou de moderne mens inderdaad uit Afrika zijn gekomen om Europa te bevolken, dan zouden er nu geen blonde blanke mensen kunnen bestaan. Dan waren we nu allemaal zwartharige mensen met zwarte ogen geweest.

Maar blanke, blonde en blauwogige mensen zijn er wel—en volgens een alternatieve theorie danken zij hun genen regelrecht aan de Neanderthalers. Het traditionele geloof dat de Afrikaanse Homo Sapiens de “domme” Neanderthaler in het Noorden van de wereld verdreef, daar klopt mogelijk niets van. De Homo Neanderthalensis evolueerde—weliswaar onder invloed van de Afrikaanse Sapiens—tot de moderne Europese mens. Europeanen zijn Neanderthalers!

(Klik hier voor de bron van dit stuk.)

Continue reading “Europeanen zijn Neanderthalers”

Een sombere toekomst voor een opgewekt volk

Mensen in Nederland doen heel panisch over de toekomst, in het bijzonder over de toekomst van het autochtone volk. De reflexen lopen van ontkenning tot stilzwijgen en ronduit bedrog, alsook langs agressie, frustratie en woede. Er staan veel belangen op het spel. De grote plannen zijn al lang gesmeed, zoals het plan voor de TriState City, een megaproject om heel Nederland in een volgebouwde industriestad als Tokio te veranderen. Maar je hoort er bijna niemand over.

Hoe raken de islamisering, de massamigratie, de Europese Unie, het coronavirus en de demografische ontwikkeling van autochtone Nederlanders elkaar? Op het knooppunt van deze vijf ontwikkelingen ligt de toekomst van de autochtoon: namelijk, die is er niet. Er ligt geen toekomst voor etnisch blanke mensen meer in Nederland. Arabische investeerders gebruiken hun oliemiljarden om de islamisering van de EU te financieren. Zonder dit zwarte geld bestond Europa al niet meer. Het Westen is failliet.

Continue reading “Een sombere toekomst voor een opgewekt volk”

Het plan om Nederland in een nachtmerrie te veranderen

De TriState City

Je leest het open en bloot op www.tristatecity.nl, maar verder hoor je er weinig over. Over het plan wat gesteund wordt door alle grote Nederlandse bedrijven. Het plan waarvoor zelfs de Belgische en Nederlandse adel zich als mascotte uitleent. Het plan om Nederland in een ‘superstad’ te veranderen, namelijk de op twee na grootste ter wereld, achter Tokio (Japan) en Jakarta (Indonesië).

Dit plan wil de VNO-CNW, de overkoepelende organisatie boven de grote BV’s en NV’s van Nederland, al rond het jaar 2030 verwezenlijken. Nederland alleen al krijgt dan 30 miljoen inwoners (nu 17 miljoen). De Randstad wordt volgepompt met in totaal 12 miljoen inwoners (nu 8 miljoen). Dit is de ware reden dat de overheid het ‘stikstofprobleem’ heeft uitgevonden. Als excuus om de boeren weg te pesten, hun land in te pikken en overal woonwijken en woonflats neer te zetten.

Continue reading “Het plan om Nederland in een nachtmerrie te veranderen”

Het gevaar van de open samenleving

George Soros (1930) bestaat echt. Dat is geen complot. De Amerikaan van Hongaarse afkomst verdiende zijn eerste miljarden door op Zwarte Woensdag tegen de Britse pond te wedden. Hij stichtte vervolgens de Open Society Foundations, ook met afdelingen in Nederland.

Soros werd in zijn eentje rijker dan zijn herkomstland. Hij droomt ervan de open wereldsamenleving te stichten, wat neerkomt op een socialistisch paradijs. In een artikel uit 1997 genaamd Revitalizing the European Idea schreef hij al:

Continue reading “Het gevaar van de open samenleving”

Politie te blank? Vervang de tak langzaamaan met etnisch diverse BOA’s

Politieman Dennis Spaanstra schreef erover in het verzetsblad Gezond Verstand, nummer 3. In het artikel Boa, de namaakpolitie legt de ervaren rechercheur uit dat onze regering BOA’s steeds vaker politietaken toekent. De BOA’s (vroeger nog stadswachters genaamd) krijgen van de rechter binnenkort een wapenstok, zodat ze geweld mogen gebruiken tegen burgers.

Een probleem daarbij is dat de goedbedoelde BOA’s van een beduidend lager opleidingsniveau zijn. Het zijn doorgaans mannen en vrouwen die vanwege geestelijke onvermogens niet aan de toelatingseisen voor de politie zouden kunnen voldoen, maar die nu, weliswaar in een ander uniform, toch dezelfde soort taken mogen gaan uitvoeren.

Continue reading “Politie te blank? Vervang de tak langzaamaan met etnisch diverse BOA’s”

Zonder vrijheid van meningsuiting regeert de willekeur

Wie bepaalt er eigenlijk hoe Mohammed eruit ziet? En als je niet weet hoe de profeet van de moslims eruitziet, hoe moet je het dan nalaten hem te tekenen? Het is een misvatting dat alleen kwaadwillenden met opzet tekeningen van Mohammed zullen maken. Zonder vrijheid van meningsuiting regeert juist de willekeur. En dan kunnen moedwillige agressors een algeheel verbod op alle vormen van persoonsafbeeldingen opeisen.

Continue reading “Zonder vrijheid van meningsuiting regeert de willekeur”

Omvolking in beeld: Het grafiekje wat niemand wil zien

Grafiek 1. Van Nederlanders boven de 50 jaar is 88% autochtoon. Onder de 50 jaar net 54%. Bron: CBS

Kunnen we de omvolking niet gewoon in beeld brengen? Ja, dat kan. Ook met behulp van de omfloerste gegevens van het Centraal Bureau voor Statistiek. Zie het bovenstaande resultaat in Grafiek 1.

Nederlanders boven de 50 jaar zijn nog 88% autochtoon. Onder de 50 jaar is dat maar 54%. Tegen het jaar 2030 kunnen autochtonen al een minderheid in eigen land zijn, en rond het jaar 2080 kunnen autochtonen — wegens het aanhoudende gebrek aan kinderen — al zijn uitgestorven.

Continue reading “Omvolking in beeld: Het grafiekje wat niemand wil zien”

Eeuwige strijd (2020)

De wetenschap ontmaskerd

Het wetenschappelijke wereldbeeld is noch wetenschappelijk, noch een beeld van de wereld. Het is een bekrompen blik op de economie die wetenschappelijk onderzoek beperkt tot het bestuderen van materie in beweging. Wat we het wetenschappelijke wereldbeeld noemen, werd halverwege de negentiende eeuw aan de natuurwetenschappen geplakt. Het is onlosmakelijk verbonden met de leer van het marxisme, de politiek van materie in beweging, ook wel materialisme genaamd. In dit boek doet de auteur de vele onbewezen aannamen van de wetenschap uit de doeken en biedt een nieuwe kijk op de werkelijkheid die niet van enige aannamen afhangt, behalve één. Bovendien verkondigt de auteur dat mensen op hun geloof moeten blijven vertrouwen, want het Koninkrijk Gods ligt in óns.

 • Item Weight : 9.2 ounces
 • Paperback : 218 pages
 • Dimensions : 5.5 x 0.5 x 8.5 inches
 • ISBN-13 : 979-8686206496
 • Publisher : Independently published (September 14, 2020)
 • Language: : Dutch

Ziedaar de zwerver (2019)

Een roman tegen de moderniteit

Het is het jaar 213 NJ, Nieuwe Jaartelling. Tijdens een gebeurtenis genaamd de Grote Herstart is ieder verslag van de menselijke geschiedenis uitgewist. Alle religieuze boeken zijn verbrand. Zelfs de herinnering aan God is afgeschaft. Wulf Gungnirsson, als wees achtergelaten onder een es, droomt van een carrière in de Europolis, de Wereldstad die zeventig miljard mensen gevangenhoudt. Omdat werk hem teleurstelt, begint hij zichzelf en zijn maatschappij te bevragen. Nadat hij de liefde van zijn leven ontmoet, leiden zijn radicale gedachten tot een veroordeling wegens verboden denkbeelden. Wulf en zijn Inga ontsnappen in ballingschap. Terwijl ze proberen hun levens in de wildernis opnieuw op te bouwen, ontdekken ze dat het bestuursorgaan van de wereld, de Raad, een ondenkbaar misdrijf jegens de mensheid heeft gepleegd. Wulf zweert de Waarheid te prediken. Hij vormt een leger van verstotelingen om de stad omver te werpen. Om te slagen, moet hij zijn verleden confronteren en de vader vinden die hem in de steek liet. Dit boek werd sterk beïnvloed door thema’s als heidendom, existentiële angst en oorlog. Het bekritiseert stedelijke beschaving en verkondigt een terugkeer naar primitieve manieren van leven.

 • Item Weight : 11.5 ounces
 • Paperback : 217 pages
 • ISBN-13 : 978-1092178198
 • Dimensions : 6 x 0.55 x 9 inches
 • Publisher : Independently published (March 30, 2019)
 • Language: : Dutch

Een man wordt zijn zelf (2019)

Een novelle voor verloren zielen

Een man gaat op zoek naar zichzelf, maar hij vindt het niet leuk wat hij vindt. Met de rugzak door IJsland heeft de eerzuchtige kunstenaar een seksueel avontuur met een Noordse vrouw. Hij verlaat haar de volgende dag, maar bevindt zich kort daarna in een worsteling met de leegheid van het bestaan. Om zijn ziel te redden, moet hij zijn zelf vinden. Zij aan zij nemen ze deel aan een ‘Chaoskampf’, een mythische strijd met een slang die hen beide gevangen houdt. Zal de ziel het eens worden met de zelf? Deze novelle is een literair fictiewerk wat om de vraag over wat het betekent om ‘mijzelf’ te zijn draait. Het bevat thema’s over seksualiteit, metafysica en existentialisme. Het werk is niet bedoeld voor onbezorgde lezers.

 • Item Weight : 3.52 ounces
 • Paperback : 86 pages
 • ISBN-13 : 978-1798698877
 • Dimensions : 5 x 0.22 x 8 inches
 • Publisher : Independently published (March 4, 2019)
 • Language: : Dutch