Journalistiek zonder historisch besef

Als rechtse kiezer én Volkskrant-lezer stoor ik me het meest aan het totale gebrek aan historisch besef.

Journalist Ianthe Sahadat schrijft bijvoorbeeld over ontwikkelingen in IJsland. Jongeren tot een jaar of zestien nemen er deel aan speciale sportprogramma’s en laten drank en sigaretten liggen. Dit heet volgens de krant een succesverhaal “waar andere landen van kunnen leren”.

Het project werd bedacht door mevrouw Sigfúsdóttir, een feministe, maar het woord ‘overgangsrite’ komt in het verhaal niet één keer voor. Overgangsriten zijn oerconservatieve, patriarchale gebruiken die bij stamvolkeren rond de pubertijd plaatsvinden. Op veel plaatsen in de wereld vinden ze nog plaats.

De Franse antropoloog Van Gennep onderscheidde drie categorieën overgangsriten die ook op de IJslandse jongeren van toepassing zijn: 

Eerst scheiden jongeren zich af van een voordien vaste maatschappelijke status. Ze houden op kind van hun ouders te zijn. In IJsland komen de jongeren dagelijks samen in een buurthuis. Daar wordt hun oude status ‘vernietigd’ en ontdoen ze zich van uiterlijke kenmerken. In IJsland trainen de jongeren vijf dagen in de week in sport- of danstenue. Ten slotte maken de jongeren hun herintrede in de samenleving.

IJslanders, zo lijkt het, zijn bezig weer een Germaanse stam te worden. De druk van het globalisme om nationale identiteiten af te schaffen leidt dus niet tot een open wereldsamenleving, maar tot een terugval naar veel oudere gebruiken zoals het leven in stamverbanden.

Niet dat ik dat als rechtsmens erg vind. Maar ik vind het wel zielig voor de Volkskrant-redactie dat ze dit soort ontwikkelingen niet herkent.

Creative Commons-Licentie
Journalistiek zonder historisch besef van Mathijs Koenraadt is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie.