Gezondheid

Displaying 1 - 10 of 16

Kinderen als trofeeën

Waarom kinderen van middenklassenouders vaker ontsporen

Antropoloog Elliott Leyton schreef een boek over kinderen en tieners die hun ouders vermoordden, getiteld Enige overlevende. Oudermoord komt zelden voor, zelfs minder vaak dan kindermoord door de ouders. Leyton ontdekte een eigenaardig verschil tussen jeugdige oudermoordenaars. Kinderen die één ouder vermoordden, kwamen in de regel uit de onderklasse, terwijl kinderen die beide ouders vermoordden uit de middenklasse kwamen. Waarom waren het juist de rijkere kinderen die...

De zoektocht naar een ware zelf

Het geheim van Alice Miller

Over haar eigen verleden liet psychoanalytica Alice Miller niet alles los. Ze beweerde als meisje het slachtoffer van een onderdrukkende moeder te zijn geweest. Meermaals schreef ze dat ze haar ware zelf moest ombrengen om anderen tot dienst te zijn.1 Haar zoon, Martin Miller, trekt het verhaal van zijn moeder in twijfel in zijn boek Het ware “drama van het begaafde kind”. De titel is een verwijzing naar het eerste boek...

De emancipatie van het kind

Is het te veel gevraagd om kinderen als mensen te behandelen?

Foto door Trevor Klatko. | CC BY-NC

De Britse krant The Times opende op 12 maart 2015 de voorpagina met een artikel over de grote omvang van de geestelijke gezondheidscrisis onder kinderen. Het gaat om kinderen die zichzelf pijn doen, die aan depressie of aan andere stoornissen lijden. Volgens experts zouden de oorzaken moeten liggen in de gevolgen van “examenstress, pesten op school en social media”.

De zelfhaat die Kip Kinkel deed ontsporen

Een tragedie op Thurston High School

Op 21 mei 1998 schoot de vijftienjarige Kip Kinkel zijn beide ouders dood. Hij reed per auto door naar zijn school en opende het vuur op zijn klasgenoten. Voordat de politie hem overmeesterde, doodde hij twee leerlingen en verwondde er 25. De zoektocht naar zijn ware motieven begint met de afscheidsbrief die hij na de moord op zijn ouders achterliet: “Ik ben een verschrikkelijke zoon. Ik wilde dat ik geaborteerd was. Ik maak alles kapot wat ik aanraak. Ik kan niet eten. Ik...

De mythe van geweld in de media

De dodelijke aanslagen die Amerikaanse tieners op hun klasgenoten pleegden, zoals Kip Kinkel op Thurston High School, en Eric Harris en Dylan Klebold op Columbine, schokten velen in de westerse wereld en daarbuiten. Na zulke tragedies komen we via de media alle details over de levens van de schutters te weten, maar de ware motieven, en ook de ware oorzaken voor die motieven, blijven vaak angstvallig verborgen.

Het donker op de bodem van de ziel

De vier mechanismen die mensen tot zelfmoord drijven

We zijn allemaal wel eens gedeprimeerd, bijvoorbeeld na een overlijden in de familie of als we voor een examen zakken. Voor de meeste mensen is een lichte depressie van korte duur, maar slachtoffers van kindermishandeling kunnen een leven lang lijden aan negatieve gedachten over zichzelf, anderen en de wereld om hen heen. Zonder professionele hulp genezen zij niet.

Onvoorwaardelijke positieve waardering

Geliefd zijn voor wie je bent

Voorwaardelijke liefde belooft het kind liefde, maar laat het als de wortel voor een ezel voor zijn ogen bungelen tot het aan de juiste ‘voorwaarden’ voldoet. De voorwaardelijke liefde dreigt met “onttrekking van de liefde wanneer [het kind] niet gehoorzaamt”, een machtsmiddel van de ouders om het kind gewenst gedrag te laten vertonen.1

Als gevolg daarvan...

Verbaal geweld en post-traumatisch stresssyndroom

Woorden die tot opvoedkundige oorlogstrauma's leiden

Onder verbaal geweld verstaan wetenschappers het “schelden, vloeken, schreeuwen, beschuldigen, beledigen, bedreigen, belachelijk maken, vernederen en bekritiseren” van anderen.1 Meer dan zestig procent van alle ouderparen gebruikt naar eigen zeggen verbale agressie tegen hun kinderen.

Tot verbaal geweld rekenen wetenschappers ook symbolisch geweld, zoals...

Het effect van emotioneel geweld

De klappen die iemands zelfbeeld schaden

Meer dan lichamelijke mishandeling beschadigt emotionele mishandeling het kinds zelfbeeld, omdat het een diepere boodschap van negatieve waarde communiceert dan een klap of een schop.1 Ouders saboteren hun kinds eigenwaarde door het “te beschuldigen, te kleineren, te vernederen, te verlagen, te intimideren, te terroriseren [en] te isoleren.”...

De boodschap van geweld

Een samenzwering tegen kinderen

De boodschap van geweld is dat we zelf geweld mogen inzetten als middel om anderen die niet doen wat wij willen met agressie te ‘corrigeren’. Geslagen kinderen geven het geweld dat ze ervaren niet voor niets al vroeg aan hun eigen broertjes of zusjes door. Slaan doet pijn, maar de effecten van emotioneel en verbaal geweld veroorzaken later in het leven de grootste psychologische problemen.