Mondialisering

Displaying 1 - 8 of 8

Globalisme: Europa’s laatste strijd

Om een vrije mensheid te bewaren, moeten we de globalisten stoppen

De Bolsjewiek (1920) door Boris Kustodiev

De jonge Macron heeft de Franse verkiezingen gewonnen. De oude Fransen hebben zich in de armen van een Rothschild-bankier gestemd die zich voordeed als een communist. Media slikten het voor zoete koek en schilderden Macrons tegenstanders af als lafaards. De andere partij zou zogenaamd uit een irrationele angst voor de islam op rechtse mededinger Marine Le Pen hebben gestemd.

Maar past die beschuldiging van angst de linkerflank niet beter...

Progressieve ontmenselijking

Het geloof in politieke vooruitgang als vervanging voor oprecht religieuze saamhorigheid

Guernica (1937) by Pablo Picasso

Als mensen aan de dood worden herinnerd, versterkt hun geloof in sociale en morele vooruitgang, zeker wanneer die mensen niet erg gelovig zijn.1 In onze tijd van deconfessionalisering heeft zodoende een groeiend aantal mensen oprechte religie vervangen voor een geloof in progressieve politiek.

Maar de geschiedenis waarschuwt ons. Decennia nadat Karl Marx...

Eigen arbeid eerst

Een maatschappij bouw je met je eigen handen, niet met gastarbeid

De Zaaier (1888) door Vincent van Gogh

Waargebeurd verhaal: op mijn vroegere kantoor aan het Leidsche Plein in Amsterdam—een kantoor met enkel blanke ondernemers in een stad die half allochtoon is—ging een mail rond met de kop: “Weet iemand een schoonmaakster?” De afzender zocht een betaalbare, maar uiteraard zeer betrouwbare poetshulp. Binnen enkele minuten stroomden de reacties binnen. “Ik heb een Colombiaanse, die is echt heel goed.”—“Mijn Marokkaanse is heel betrouwbaar hoor, wil je haar nummer?”—“Wij hebben een Spaanse, nooit klachten...

Open grenzen voor kapitalisme

Waarom multinationals de natiestaat willen deconstrueren

Photo by Stephen Weppler | CC BY-NC-ND

“Zijn kapitalisme en communisme niet beide bezig samen te komen in een nieuw feodalisme, geleid en gemanipuleerd door grote, machtige bureaucratieën waarin de individu zijn menselijkheid verliest?” — Erich Fromm

Eeuwenlang hebben nationale overheden, of natiestaten, een bedrijfsmodel nagestreefd dat de productiviteit van hun burgers belastte in ruil voor vaak valse beloftes van gezond ouder worden en sociale zekerheid. Van...

Het socio-kapitalistische complex

De overlevenden van de 22ste eeuw zullen de meest agressieve onderdrukkers van de 21ste zijn

Atop the Dewey Monument by Christina B Castro | CC BY-NC

Het probleem met socialisme is dat het inherent een leugen is. Kapitalisme en socialisme zijn geen tegengestelde, maar complementaire krachten. Tezamen maximaliseert deze socialistisch-kapitalistische Chimera de economisch draagkracht voor een grotere bevolking. Door middel van ‘gelijkwaardigheid’ wist socialisme onderlinge verschillen tussen mensen uit, om ze voor te bereiden op massaconsumptie, wat kapitalistische schaalvoordelen toelaat. Kapitalisme bedient om deze vlakgestreken...

Het ware motief achter de massamigratie

De lagelonenindustrie bepaalt de grenzen van het Westen

Vluchtelingenkamp in Za'atri, Syrië. Foto door Sharnoff's Global Views | CC BY

Migratie is van alle tijden, maar de afgelopen halve eeuw aan massamigratie naar Europa is historisch gezien de uitzondering op de regel.

We zijn allemaal afstammelingen van migranten, maar de meesten van ons stammen niet af van illegale migranten. De miljoenen Europeanen die met de Holland-Amerika Lijn van Amsterdam naar New York trokken, vulden een economische vraag in. Ze werden bij aankomst verwerkt op Ellis Island, waar ze moesten...

Het Decentraliseer-Alles-Manifest

Laten we de oneerlijke structuren die onze levens beheersen afwikkelen

De meesten van ons geloven dat hardwerkende mensen worden beloond voor hun talenten en voor de risico’s die zij bereid zijn te nemen. Maar de machtselites van moderne samenlevingen hebben met succes de productiviteit van het volk gecentraliseerd in corporate ‘bedrijven’, die zij bezitten. Bijvoorbeeld, in 2013 keerde Apple 76% ($37B) van haar winst uit aan de aandeelhouders, terwijl de meer dan 50.000 hardwerkende werknemers...

Logistische bevolkingsgroei

De menselijke soort is een plaag

De menselijke populatie is in feit niet anders dan een dierlijk populatie. Ontwikkelingen in de populatiegrootte volgen daarom ook dezelfde algemene ecologische principes. 

Populaties die zich op den duur stabiliseren kennen een maximum genaamd ‘de draagkracht van het ecosysteem’ (in de grafieken aangegeven met letter K). Dit wordt bereikt na een periode van logistische groei, een snelle groei in het begin. Uiteindelijk zal de grootte van een stabiele populatie schommelen rond dit maximum. Er is...