Technologie

Displaying 1 - 3 of 3

Een gedecentraliseerd platform voor toestemmingsvrije innovatie

Kennismaking met Creative Patents

“Mont Blanc” by Tom Fahy  |  CC BY-NC-ND

Creative Patents—creatieve octrooien—zullen technologie-eigendom democratiseren. In plaats van het type octrooien te zijn dat een exclusieve eigenaar afdwingt, maken Creative Patents technologie onherroepelijk beschikbaar voor de gehele mensheid, waardoor commerciële octrooien overbodig zullen worden. Om samenwerking te bevorderen, kunnen uitvinders hun technologieblauwdrukken opslaan in een gedecentraliseerde databank waartoe iedereen toegang heeft. Iedereen kan een kopie...

Biotechnologie en overbevolking

De tragedie van de meent

Dit is een herschreven versie van „Krankzinnige ontwikkelingshulp”. Af en toe verwijs ik naar een interessant artikel van Th.C.W. Oudemans, ‘Biotechnologie en Bevolkingsgroei – the tragedy of the commons revisited.’1

Wanneer proto-oncogene lichaamscellen geactiveerd worden, veranderen zij van een normale sterfelijke in een...