Een gedecentraliseerd platform voor toestemmingsvrije innovatie

Kennismaking met Creative Patents

“Mont Blanc” by Tom Fahy  |  CC BY-NC-ND

Creative Patents—creatieve octrooien—zullen technologie-eigendom democratiseren. In plaats van het type octrooien te zijn dat een exclusieve eigenaar afdwingt, maken Creative Patents technologie onherroepelijk beschikbaar voor de gehele mensheid, waardoor commerciële octrooien overbodig zullen worden. Om samenwerking te bevorderen, kunnen uitvinders hun technologieblauwdrukken opslaan in een gedecentraliseerde databank waartoe iedereen toegang heeft. Iedereen kan een kopie...

Kinderen als trofeeën

Waarom kinderen van middenklassenouders vaker ontsporen

Antropoloog Elliott Leyton schreef een boek over kinderen en tieners die hun ouders vermoordden, getiteld Enige overlevende. Oudermoord komt zelden voor, zelfs minder vaak dan kindermoord door de ouders. Leyton ontdekte een eigenaardig verschil tussen jeugdige oudermoordenaars. Kinderen die één ouder vermoordden, kwamen in de regel uit de onderklasse, terwijl kinderen die beide ouders vermoordden uit de middenklasse kwamen. Waarom waren het juist de rijkere kinderen die...

De wil tot zin

Wie is eigenlijk wiens veroorzaker, de mens of zijn werkelijkheid?

“Wat is de zin van het leven?” Die vraag klopt niet, omdat het leven geen zin heeft. Het leven is zin. Een zin in het leven is bovendien niet iets wat je voor jezelf opeist, maar dat wat je anderen gunt. Het leven gunt het universum zijn zin. We scheppen zin door plaats voor zin te maken. De zin vecht tegen een tegengestelde kracht die het moet wegduwen—de tegenzin. Het leven is die wegduwende kracht.

Dat het leven zinvol is, suggereert...

De zoektocht naar een ware zelf

Het geheim van Alice Miller

Over haar eigen verleden liet psychoanalytica Alice Miller niet alles los. Ze beweerde als meisje het slachtoffer van een onderdrukkende moeder te zijn geweest. Meermaals schreef ze dat ze haar ware zelf moest ombrengen om anderen tot dienst te zijn.1 Haar zoon, Martin Miller, trekt het verhaal van zijn moeder in twijfel in zijn boek Het ware “drama van het begaafde kind”. De titel is een verwijzing naar het eerste boek...

Over de zin van het bestaan

De vraag of het leven zin heeft houdt mensen bezig sinds mensenheugenis. In de Nederlandse taal stellen we die vraag op meerdere manieren. Wat is de zin van het leven? Heeft het leven zin? We stellen deze vraag eveneens binnen een persoonlijke context. Wat is de zin van mijn leven? Heeft mijn leven zin?

Beiden typen vraagstelling doelen op een zin die buiten het leven om bestaat. Is zin een kenmerk van het leven, dan kan het dat zinsattribuut verwerven...

Westenhaat

De voortschrijdende verachting van westerse waarden

Buiten het Westen gunt geen enkel werelddeel haar inwoners het recht op een vrije mening, geloofsvrijheid, gelijke behandeling en een democratische staatsinrichting. Maar rechten zijn niet absoluut. Ze bestaan enkel bij de gratie van de mensen die de bijbehorende lasten dragen.

Dankzij westerse welvaart gunnen we onze rechten zelfs mensen die ons haten. Maar deze superioriteit leidt snel tot een blinde arrogantie die armere volkeren, die zich de westerse waarden simpelweg niet kunnen veroorloven...

Het ware motief achter de massamigratie

De lagelonenindustrie bepaalt de grenzen van het Westen

Vluchtelingenkamp in Za'atri, Syrië. Foto door Sharnoff's Global Views | CC BY

Migratie is van alle tijden, maar de afgelopen halve eeuw aan massamigratie naar Europa is historisch gezien de uitzondering op de regel.

We zijn allemaal afstammelingen van migranten, maar de meesten van ons stammen niet af van illegale migranten. De miljoenen Europeanen die met de Holland-Amerika Lijn van Amsterdam naar New York trokken, vulden een economische vraag in. Ze werden bij aankomst verwerkt op Ellis Island, waar ze moesten...

Het Decentraliseer-Alles-Manifest

Laten we de oneerlijke structuren die onze levens beheersen afwikkelen

De meesten van ons geloven dat hardwerkende mensen worden beloond voor hun talenten en voor de risico’s die zij bereid zijn te nemen. Maar de machtselites van moderne samenlevingen hebben met succes de productiviteit van het volk gecentraliseerd in corporate ‘bedrijven’, die zij bezitten. Bijvoorbeeld, in 2013 keerde Apple 76% ($37B) van haar winst uit aan de aandeelhouders, terwijl de meer dan 50.000 hardwerkende werknemers...

Waarom maakt geld niet gelukkig?

We kennen allemaal wel iemand die niet zo lang geleden ontdekte dat geld niet gelukkig maakt. Vaak zijn wij die persoon zelf. Dat voelt heel stom, want het inzicht dat geld niet gelukkig maakt is een bekend cliché dat we zo vaak van wijzere vrienden hoorden. Toch is het heel moeilijk om te begrijpen waarom geld niet gelukkig maakt. Het rationele inzicht dringt niet onmiddellijk door tot ons gevoel. 

We kwamen uiteindelijk zelf tot de conclusie dat geld niet gelukkig maakt, omdat we...

De betekenis van Kafka's gedaanteverwisseling

Hoe een leger aan interpreteerders Kafka's lijden begroef

De betekenis van Kafka's gedaanteverwisseling

Franz Kafka’s Die Verwandlung (1915), De Gedaanteverwisseling, is een klein boekje van rond zeventig pagina’s. Kafka schrijft over het leven van Gregor Samsa. Het boek begint wanneer Gregor op een ochtend wakker wordt in het huis van zijn ouders. In zijn slaap is hij veranderd in een „ungeheuren Ungeziefer”, een soort reusachtige strontkever. Kafka laat de precieze gedaantevorm met opzet in het midden. Wat Gregor ook moge zijn, hij is een onmens.

Voor zijn...