De kloof tussen volk en elite

Is Geert Wilders een fascist of Gerard Driehuis een nazi?

Niets illustreert de kloof tussen het Nederlandse volk en haar culturele elite beter dan de opmerking van journalist Gerard Driehuis (HP/De Tijd, directeur Felix Meritis) dat Geert Wilders een ‘fascist’ zou zijn: „Nu Geert - rambam - Wilders het groepsgeweld in zijn naam accepteert, verdient hij volgens de definitie voluit zijn titel: fascist.” Driehuis viel over Wilders’ onwil om zich te distantiëren van het verzet tegen asielzoekerscentra. Failliete gemeenten bouwen die centra vaak uit financiële motieven, zonder enig overleg met geschrokken omwonenden.

Zelfliefde als vereiste voor naastenliefde

Wie zich dagelijks voelt omringd door domkoppen en hufters is er zelf waarschijnlijk ook een. We kunnen andere mensen namelijk niet meer waarderen dan hoe we onszelf waarderen. Ons zelfbeeld is bepalend voor wat we anderen kunnen gunnen.

Maar de liefde voor onszelf, de zelfliefde, is iets anders dan eigenliefde, de narcistische egotrip. Van jezelf houden betekent jezelf het recht geven voor je eigen behoeften en belangen op te komen. We hoeven niet bang te zijn dat zulk gedrag ten koste gaat van...

De ondergang van het Westen: Een recept voor onze toekomst

Boek door Dambisa Moyo

De ondergang van het Westen: Een recept voor onze toekomst door Dambisa Moyo

Zambiaans-Amerikaans economietalent Dambisa Moyo (Harvard, World Bank, Goldman Sachs) schrijft over de ontwikkelingen in het Westen die het werelddeel volgens haar te gronde zullen richten. Die verontrustende ontwikkelingen betreffen de misallocatie van kapitaal en arbeid. Volgens Moyo sporen westerse overheden hun burgers zelf tot die ontwikkelingen aan, door bijvoorbeeld verkeerde investeringen in spaargeld en vastgoed te stimuleren.

Daardoor...

De mens als hoogst begaafde wezen?

Vandaag zocht ik het woord mens op in de online Van Dale:

mens (de; m,v; meervoud: mensen)

1 het hoogst begaafde wezen op aarde

Vertel het de dieren niet, ze houden nooit meer op met lachen. De mens is enkel het hoogst begaafde wezen wat betreft zelfbedrog. Haar hersens stellen haar in staat de werkelijkheid...

Wie is Fatima Dakmar?

Zoektocht naar de auteur van een racistische Volkskranthoax

De Volkskrant

Naschrift 5 december 2015: dank voor de vele positieve reacties. Ik hoopte met het artikel druk te zetten op de Volkskrant om de ware identiteit van ‘Fatima Dakmar’ kenbaar te maken, maar dat is niet gelukt. Of Dakmar nou mevrouw A of meneer B is, interesseert mij eigenlijk niet. Maar ik heb het tenminste geprobeerd. Hieronder staat de close-read analyse van de brief.

Op 6 juni 2015 plaatste de Volkskrant een...

Hoe multicultureel is de redactie van De Volkskrant?

Vuile huichelaars

Wie is eigenlijk Fatima Dakmar? Foto: de Volkskrant

Dit zijn ze dan, huidige en voormalige redactieleden van De Volkskrant, zoals ze vermeld staan op volkskrant.nl/redactie (ijkdatum: 29 november 2015). Deze mannen en vrouwen vormen samen de veelal ‘linkse’ fatsoensmensen die een niet te miskennen invloed hebben op het publieke debat. Ze zijn de redactie van de krant die zich het vaakst afvraagt hoe het met vrouwen in de bedrijfstop gaat, om hoeveel dagen het klimaat verandert, wanneer moslims...

Gewetenloos fatsoen

Burgers als menselijk schild voor progressieve illusies

Kalinite bij zonsopgang, Bulgarije, door Filip Stoyanov | CC BY-NC-ND

Als een PVV‘er door een brievenbus pist, heeft @APechtold het meteen over dreigend fascisme, maar wanneer moslimterroristen in Parijs 130 mensen vermoorden in één van de grootste bloedbaden op Europese bodem sinds de Tweede Wereldoorlog, met bijna twee keer zo veel slachtoffers als bij Breivik, dan noemt hij de daders ‘knullen’, alsof ze kattenkwaad uithaalden.

Zou de D66-politicus Breivik dan ook een ‘knul’ hebben...

De wegkijkmaatschappij

Onbetwistbare waarheid verbindt wegkijkers met de nieuwkomers

De Wereld Draait Door. Foto door Klaas Fopma | CC BY-NC-ND

Na de Parijse aanslagen presenteerden praatprogramma’s als Pauw en De Wereld Draait Door moslims als de échte slachtoffers. Wie zich daaraan stoort, behoort kennelijk niet tot de mainstream. Maar als we ervan uitgaan dat programmamakers zich door kijkcijfers laten leiden, moeten we concluderen dat de gemiddelde tv-kijker moslims graag in de rol van slachtoffer ziet. Het publiekelijk zielig vinden van moslims helpt om een mogelijke dreiging die van hen uit zou kunnen gaan...

Eindstrijd: Europa tegen de wereld

Allegorie op de triomftocht van de prins van Oranje, de latere koning Willem II, als held van Waterloo, 1815, Cornelis van Cuylenburgh (II), 1815

Europa en de Arabische wereld bevinden zich in de eindfase van twee processen die als in een dodelijk ongeluk zullen samenkomen.

Het ene proces ontwikkelt zich vanuit de economisch mislukte Arabische wereld, die weinig tot niets produceert wat de rest van de wereld wil hebben, en die ook nauwelijks onderling handel drijft. Desondanks groeiden Arabische bevolkingen explosief. Terwijl de...

Vechten of vluchten

Politiek correct zelfbedrog helpt mensen hun ondergang te verwerken

Mensen zijn in staat zich tot de laatste seconden van hun ondergang voor de gek te houden dat alles heus wel goed komt. Terwijl de bommen op Berlijn vielen, dansten Eva Braun en haar vriendinnen tot in de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog op de tafels van de Hitlerbunker. Ze zongen, zopen champagne, en toastten op de overwinning. Verlamd door een onoverwinnelijke tegenslag vluchtten ze in zelfbedrog.

Ook fatsoenlijke burgers doen dat. De psychologie heeft er een term voor: coping-...