De usurpatie van Oekraïne

Het verdrag met Oekraïne zet onze vrede op het spel

The Motherland Calls, Kiev. Kamil Porembiński | CC BY-SA

Volkskrantredacteur Bert Lanting las onlangs het associatieverdrag van de Europese Unie met Oekraïne. Het grootste deel van het verdrag gaat “voornamelijk over handel”, dus vond Lanting er „niks mis mee. Wel met wat het nee-kamp ervan maakt.” Maar dankzij het handelsverdrag kan Oekraïne haar huidige economische banden met Rusland goeddeels doorsnijden. Het verdrag belichaamt de economische ‘Anschluss...

Veracht Lodewijk Asscher de autochtone volkscultuur?

In een debat met Afro-Caribische Nederlanders beweerde Lodewijk Asscher afgelopen augustus in zijn hoedanigheid als vicepremier dat „Zwarte Piet heel snel zal veranderen en verdwijnen.” Dergelijke sentimenten herhaalde de vicepremier voor de NOS („Asscher wil af van kwetsende Zwarte...

Toestemmingsvrije cultuur

Hoe gedecentraliseerde technologie de manier waarop we kunst zien voor altijd zal veranderen

Painting by Piet mondrian

Na literatuur en muziek blijft beeldende kunst een laatste bastion van cultureel elitarisme. De centralisatie in privé-collecties van schilderijen en beeldhouwwerken van ‘s werelds beste artiesten heeft de samenleving misschien wel van emotionele groei beroofd. Hoe veel langer zullen we deze egoïstische misdaad tegen de menselijkheid nog tolereren? Vandaag de dag maken nieuwe internettechnologieën niet alleen beperkingsvrije innovatie mogelijk, maar bieden ze mensen ook het gereedschap om zowel het...

Een gedecentraliseerd platform voor toestemmingsvrije innovatie

Kennismaking met Creative Patents

“Mont Blanc” by Tom Fahy  |  CC BY-NC-ND

Creative Patents—creatieve octrooien—zullen technologie-eigendom democratiseren. In plaats van het type octrooien te zijn dat een exclusieve eigenaar afdwingt, maken Creative Patents technologie onherroepelijk beschikbaar voor de gehele mensheid, waardoor commerciële octrooien overbodig zullen worden. Om samenwerking te bevorderen, kunnen uitvinders hun technologieblauwdrukken opslaan in een gedecentraliseerde databank waartoe iedereen toegang heeft. Iedereen kan een kopie...

Kinderen als trofeeën

Waarom kinderen van middenklassenouders vaker ontsporen

Antropoloog Elliott Leyton schreef een boek over kinderen en tieners die hun ouders vermoordden, getiteld Enige overlevende. Oudermoord komt zelden voor, zelfs minder vaak dan kindermoord door de ouders. Leyton ontdekte een eigenaardig verschil tussen jeugdige oudermoordenaars. Kinderen die één ouder vermoordden, kwamen in de regel uit de onderklasse, terwijl kinderen die beide ouders vermoordden uit de middenklasse kwamen. Waarom waren het juist de rijkere kinderen die...

Wat drijft mensen tot jihad?

Een cultuur die vrouwen en kinderen haat

Anne-Louis Girodet de Roussy-Trioson, The Revolt of Cairo, c. 1810

Sommige westerse moslims ontpoppen zich als vanuit het niets tot de meest ontspoorde zelfmoordterroristen, duivelsaanbiddende beulen en bloeddorstige koppensnellers. Het gaat natuurlijk niet om échte moslims, dus heeft dit essay ook niets met islam te maken.

Maar volgens de politiek correcte geloofsbelijdenis radicaliseren onechte moslims niet als gevolg van haat die migranten zelf uit de woestijn meebrachten, maar als gevolg van ‘...

De wil tot zin

Wie is eigenlijk wiens veroorzaker, de mens of zijn werkelijkheid?

“Wat is de zin van het leven?” Die vraag klopt niet, omdat het leven geen zin heeft. Het leven is zin. Een zin in het leven is bovendien niet iets wat je voor jezelf opeist, maar dat wat je anderen gunt. Het leven gunt het universum zijn zin. We scheppen zin door plaats voor zin te maken. De zin vecht tegen een tegengestelde kracht die het moet wegduwen—de tegenzin. Het leven is die wegduwende kracht.

Dat het leven zinvol is, suggereert...

De zoektocht naar een ware zelf

Het geheim van Alice Miller

Over haar eigen verleden liet psychoanalytica Alice Miller niet alles los. Ze beweerde als meisje het slachtoffer van een onderdrukkende moeder te zijn geweest. Meermaals schreef ze dat ze haar ware zelf moest ombrengen om anderen tot dienst te zijn.1 Haar zoon, Martin Miller, trekt het verhaal van zijn moeder in twijfel in zijn boek Het ware “drama van het begaafde kind”. De titel is een verwijzing naar het eerste boek...

Het einde van de vooruitgang en de laatste strijd

De ondergang van het Westen luidt zijn wedergeboorte in

The Birth of Venus, painting by Sandro Botticelli, 1480-1490.

Dit essay verkent de menselijke kant van de wereldorde en spoort het Westen aan tot zelfbehoud.

Sinds het Europese koloniale tijdperk opende globalisering de wereldmarkten voor westerse consumptie en technologie. Maar omdat westerse bevolkingen, deels door druk van buitenaf, vergrijzen, stagneren of zelfs krimpen, maken de armen van de wereld zich in de 21ste eeuw dankzij moderne transport- en communicatiemiddelen op om met tientallen miljoenen tegelijk naar het Westen te migreren. De economieën van hun thuislanden in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten bewijzen niet in staat te zijn om hun explosief groeiende bevolkingen van een zinvolle toekomst te voorzien.

Over de zin van het bestaan

De vraag of het leven zin heeft houdt mensen bezig sinds mensenheugenis. In de Nederlandse taal stellen we die vraag op meerdere manieren. Wat is de zin van het leven? Heeft het leven zin? We stellen deze vraag eveneens binnen een persoonlijke context. Wat is de zin van mijn leven? Heeft mijn leven zin?

Beiden typen vraagstelling doelen op een zin die buiten het leven om bestaat. Is zin een kenmerk van het leven, dan kan het dat zinsattribuut verwerven...