Westenhaat

De voortschrijdende verachting van westerse waarden

Buiten het Westen gunt geen enkel werelddeel haar inwoners het recht op een vrije mening, geloofsvrijheid, gelijke behandeling en een democratische staatsinrichting. Maar rechten zijn niet absoluut. Ze bestaan enkel bij de gratie van de mensen die de bijbehorende lasten dragen.

Dankzij westerse welvaart gunnen we onze rechten zelfs mensen die ons haten. Maar deze superioriteit leidt snel tot een blinde arrogantie die armere volkeren, die zich de westerse waarden simpelweg niet kunnen veroorloven...

Het ware motief achter de massamigratie

De lagelonenindustrie bepaalt de grenzen van het Westen

Vluchtelingenkamp in Za'atri, Syrië. Foto door Sharnoff's Global Views | CC BY

Migratie is van alle tijden, maar de afgelopen halve eeuw aan massamigratie naar Europa is historisch gezien de uitzondering op de regel.

We zijn allemaal afstammelingen van migranten, maar de meesten van ons stammen niet af van illegale migranten. De miljoenen Europeanen die met de Holland-Amerika Lijn van Amsterdam naar New York trokken, vulden een economische vraag in. Ze werden bij aankomst verwerkt op Ellis Island, waar ze moesten...

Het Decentraliseer-Alles-Manifest

Laten we de oneerlijke structuren die onze levens beheersen afwikkelen

De meesten van ons geloven dat hardwerkende mensen worden beloond voor hun talenten en voor de risico’s die zij bereid zijn te nemen. Maar de machtselites van moderne samenlevingen hebben met succes de productiviteit van het volk gecentraliseerd in corporate ‘bedrijven’, die zij bezitten. Bijvoorbeeld, in 2013 keerde Apple 76% ($37B) van haar winst uit aan de aandeelhouders, terwijl de meer dan 50.000 hardwerkende werknemers...

Waarom maakt geld niet gelukkig?

We kennen allemaal wel iemand die niet zo lang geleden ontdekte dat geld niet gelukkig maakt. Vaak zijn wij die persoon zelf. Dat voelt heel stom, want het inzicht dat geld niet gelukkig maakt is een bekend cliché dat we zo vaak van wijzere vrienden hoorden. Toch is het heel moeilijk om te begrijpen waarom geld niet gelukkig maakt. Het rationele inzicht dringt niet onmiddellijk door tot ons gevoel. 

We kwamen uiteindelijk zelf tot de conclusie dat geld niet gelukkig maakt, omdat we...

De betekenis van Kafka's gedaanteverwisseling

Hoe een leger aan interpreteerders Kafka's lijden begroef

De betekenis van Kafka's gedaanteverwisseling

Franz Kafka’s Die Verwandlung (1915), De Gedaanteverwisseling, is een klein boekje van rond zeventig pagina’s. Kafka schrijft over het leven van Gregor Samsa. Het boek begint wanneer Gregor op een ochtend wakker wordt in het huis van zijn ouders. In zijn slaap is hij veranderd in een „ungeheuren Ungeziefer”, een soort reusachtige strontkever. Kafka laat de precieze gedaantevorm met opzet in het midden. Wat Gregor ook moge zijn, hij is een onmens.

Voor zijn...

De kloof tussen volk en elite

Is Geert Wilders een fascist of Gerard Driehuis een nazi?

Niets illustreert de kloof tussen het Nederlandse volk en haar culturele elite beter dan de opmerking van journalist Gerard Driehuis (HP/De Tijd, directeur Felix Meritis) dat Geert Wilders een ‘fascist’ zou zijn: „Nu Geert - rambam - Wilders het groepsgeweld in zijn naam accepteert, verdient hij volgens de definitie voluit zijn titel: fascist.” Driehuis viel over Wilders’ onwil om zich te distantiëren van het verzet tegen asielzoekerscentra. Failliete gemeenten bouwen die centra vaak uit financiële motieven, zonder enig overleg met geschrokken omwonenden.

Zelfliefde als vereiste voor naastenliefde

Wie zich dagelijks voelt omringd door domkoppen en hufters is er zelf waarschijnlijk ook een. We kunnen andere mensen namelijk niet meer waarderen dan hoe we onszelf waarderen. Ons zelfbeeld is bepalend voor wat we anderen kunnen gunnen.

Maar de liefde voor onszelf, de zelfliefde, is iets anders dan eigenliefde, de narcistische egotrip. Van jezelf houden betekent jezelf het recht geven voor je eigen behoeften en belangen op te komen. We hoeven niet bang te zijn dat zulk gedrag ten koste gaat van...

Waarom Pegida bestaat

Wortel van het kwaad, of antwoord op zelfhaat?

Stelt u zich voor, zuiver hypothetisch, dat in de toekomst alle autochtone Duitse vrouwen gemiddeld vier kinderen per persoon zouden baren, terwijl ze wisten dat ze niet meer dan twee van hun kinderen konden verzorgen en opleiden. Noodgedwongen zou bondskanselier Merkel dit gehele bevolkingsoverschot wegens gebrek aan bestaansmiddelen bijvoorbeeld naar Turkije sturen, eerst als gastarbeiders, daarna in het kader van een soort familiehereniging, daarna als zogenaamde...

De ondergang van het Westen: Een recept voor onze toekomst

Boek door Dambisa Moyo

De ondergang van het Westen: Een recept voor onze toekomst door Dambisa Moyo

Zambiaans-Amerikaans economietalent Dambisa Moyo (Harvard, World Bank, Goldman Sachs) schrijft over de ontwikkelingen in het Westen die het werelddeel volgens haar te gronde zullen richten. Die verontrustende ontwikkelingen betreffen de misallocatie van kapitaal en arbeid. Volgens Moyo sporen westerse overheden hun burgers zelf tot die ontwikkelingen aan, door bijvoorbeeld verkeerde investeringen in spaargeld en vastgoed te stimuleren.

Daardoor...